Geistligheten

  • Kirke- og klokkerbøker
079. Kirke- og klokkerbøker for Troms og Finnmark
   
  • Biskop, amts- og stiftsdireksjon, bispedømmeråd, kirkefond, synsstyrer, prestegårdstilsyn, familierådgivning
075. Tromsø biskop/Biskopen i Hålogaland/Nord-Hålogaland, 1804-1980
076. Finnmark amtsdireksjon, 1804-1844, Tromsø/Hålogaland/Nord-Hålogaland stifts-direksjon, 1844-1996
131. Hålogaland/Nord-Hålogaland bispedømmeråd, 1933-1986
077. Kassereren for Det nordlandske kirke- og skolefond 1837-1940
000. Det nordlandske kirke- og skolefond, 1824-1928 ( se off. arkiver, katalog nr. 76 Finnmark amtsdireksjon, Tromsø/Hålogaland/Nord-Hålogaland stifts-direksjon)
173. Synsstyreren for geistlige embetsgårder i Troms (uordnet)
174. Prestegårdstilsyn: Skjervøy, 1951-1998, Loppa (uordnet), Balsfjord (uordnet), Alta (uordnet), Trondenes (uordnet)
220. Kirkens Familierådgivningskontor i Tromsø, 1967-1999
   
  • Proster og prester
282. Alta prosteembete
322. Alta sokneprestembete
290. Balsfjord sokneprestembete
299. Bardu sokneprestembete
303. Berg Se: Mefjord/Berg sokneprestembete
320. Berlevåg sokneprestembete
305. Sand/Bjarkøy sokneprestembete
317. Båtsfjord sokneprestembete
319. Gamvik sokneprestembete
294. Grønnåsen sokneprestembete
283. Hammerfest prosteembete
326. Hammerfest sokneprestembete
306. Harstad sokneprestembete
310. Ibestad sokneprestembete
331. Karasjok sokneprestembete
286. Karlsøy sokneprestembete
325. Kautokeino sokneprestembete
330. Kistrand/Porsanger sokneprestembete
329. Kjelvik/Nordkapp sokneprestembete
295. Kroken sokneprestembete
328. Kvalsund sokneprestembete
292. Kvaløy sokneprestembete
309. Kvæfjord sokneprestembete
288. Kvænangen sokneprestembete
285. Kåfjord sokneprestembete
332. Lebesby sokneprestembete
297. Lenvik sokneprestembete--
323. Loppa sokneprestembete
284. Lyngen sokneprestembete
303. Mefjord/Berg sokneprestembete
298. Målselv sokneprestembete
327. Måsøy sokneprestembete
314. Nesseby sokneprestembete
329. Nordkapp Se: Kjelvik/Nordkapp sokneprestembete
289. Nordreisa sokneprestembete
330. Porsanger Se: Kistrand/Porsanger sokneprestembete
311. Salangen sokneprestembete
305. Sand/Bjarkøy sokneprestembete
307. Sandtorg sokneprestembete
277. Senja prosteembete
287. Skjervøy sokneprestembete
308. Skånland sokneprestembete
333. Svalbard sokneprestembete
296. Sykehuspresten i Tromsø/Sykehuspresten ved Regionsykehuset i Tromsø
301. Sørreisa sokneprestembete
315. Sør-Varanger sokneprestembete
321. Talvik sokneprestembete
318. Tana sokneprestembete
302. Torsken sokneprestembete
300. Tranøy sokneprestembete
275. Tromsø/ Troms prosteembete
276. Tromsø sokneprest-/domprostembete
293. Tromsøy/Elverhøy sokneprestembete
291. Tromsøysund sokneprestembete
278. Trondenes prosteembete
304. Trondenes sokneprestembete
313. Vadsø sokneprestembete
280. Varanger prosteembete
316. Vardø sokneprestembete
281. Vest-Finnmark prosteembete
279. Øst-Finnark prosteembete
   
000. Stiftskapellanembetene, 1858-1962 (se off. arkiver, katalog nr. 75 Tromsø biskop/Biskopen i Hålogaland/Nord-Hålogaland, 1804-1980)
000. Hjelpepresten i Tromsø stift, 1899-1910 (se off. arkiver, katalog nr. 75 Tromsø biskop/Biskopen i Hålogaland/Nord-Hålogaland, 1804-1980)
000. Ungdoms- og anleggspresten i Finnmark, 1947-1949 (se off. arkiver, katalog nr. 75 Tromsø biskop/Biskopen i Hålogaland/Nord-Hålogaland, 1804-1980)
000. Presteskøytene (kirkeskøytene), 1944-1983 (se off. arkiver, katalog nr. 75 Tromsø biskop/Biskopen i Hålogaland/Nord-Hålogaland, 1804-1980)
000. Fylkesprosten i Finnmark, 1945-1953 ( se off. arkiver, katalog nr. 76 Finnmark amtsdireksjon, Tromsø/Hålogaland/Nord-Hålogaland stifts-direksjon)
   

Skoleverket

026. Fylkesskolestyret i Finnmark, 1945-1976
080. Skoledirektøren i Troms, 1890-1992
081. Skoledirektøren i Finnmark, 1897-2002
082. Fylkeskommunale (i dag) skoler i Troms

.Bardufoss yrkesskole
.Finnsnes gymnas
.Harstad gymnas
.Harstad handelsskole
.Harstad yrkesskole
.Ibestad fylkesrealskole
.Senja folkehøgskole
.Solhov folkehøgskole
.Troms fylkesarbeidsskole
.Troms fylkes fagskole i husstell
.Troms landbruksskole
.Tromsø gymnas
.Tromsø kokk- og stuertskole
.Tromsø yrkesskole

000. Arbeidsnemnda for reising av landsgymnas i Troms og Finnmark, 1946 (se off. arkiver, katalog nr. 1 Fylkesmannen i Troms)
000. Arkiv fra skoler innsendt til Skoledirektøren i Finnmark, 1894-1957 ( se off. arkiver, katalog nr. 81, Skoledirektøren i Finnmark)
085. Bossekop/Alten lærerskole, 1863-1870
438. Distrikthøgskoleutvalget for Troms og Finnmark, 1970-1972
143. Elvemo skole, Evenskjer, 1960-1992
000. Finnmark amtsskolekommisjon, 1879-1883 (se off. arkiver, katalog nr. 76 Finnmark amtsdireksjon, 1804-1844, Tromsø/Hålogaland/Nord-Hålogaland stifts-direksjon, 1844-1996 )
000. Finnmark fylkesvikarkasse, 1910-1947 (se off. arkiver, katalog nr. 81, Skoledirektøren i Finnmark)
000. Finnmark husflidsskole, 1948-1961 ( se off. arkiver, katalog nr. 26 Fylkesskolestyret i Finnmark)
218. Finnmark husmorskole, Alta, 1911-1982
186. Finnmark landbruksskole, Tana, 1920-1995
421. Finnmark offentlige gymnas/Alta gymnas/Holstbakken videregående skole, 1948-1981
000. Finnmarkskolen Trondenes, 1944-1950 (se off. arkiver, katalog nr. 81, Skoledirektøren i Finnmark)
342. Hammerfest tekniske aftenskole, 1902-1947
344. Hammerfest videregående skole (allmennfag) med forløpere, 1932-1984
343. Hammerfest yrkesskole, 1937-1977
000. Harstad tekniske aftenskole/Harstad lærlingeskole, 1936-1960 (se off. arkiver, kat. nr. 82 Fylkeskommunale (i dag) skoler i Troms)
434. Høgskolestyret i Troms, 1976-1994
000. Kassereren for særbidrag til landsfolkeskolen i Finnmark, 1932-1953 (se off. arkiver, katalog nr. 81, Skoledirektøren i Finnmark)
221. Kirkenes kommunale høgre almenskole/Kirkenes gymnas, 1920-1977
000. Kontaktutvalget for Tromsø universitet og Utvalget for forberedende prøver i Tromsø, 1944-1966 (se off. arkiver, kat. nr. 82 Fylkeskommunale (i dag) skoler i Troms)
000. Koordinasjonsnemnda for skoleutbygging i Troms fylke, 1959-1961 (se off. arkiver, katalog nr. 80 Skoledirektøren i Troms)
487. Longyearbyen skole 1937-2006
479. Målselv statsrealskole/Målelv gymnas. 1950-
435. Nordnorsk musikkonservatorium, 1970-1994
209. Norges fiskerihøgskole, Tromsø, 1972-1992
472. Samisk videregående skole, Karasjok
414. Samisk videregående skole og reindriftsskole, med forløpere
508. Samordningsutvalget for utdanning i Finnmark (SUFUR), 1987-2000
179. Sandfallet skole, Alta, 1977-1992
000. Seminarii Fridericiani Lapponici Fond (Lappefondet), 1920-1988 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø off. lærerskole)
000. Skoleinspektørkontoret for samleleirene i Troms, 1945-1947 (se off. arkiver, katalog nr. 81, Skoledirektøren i Finnmark)
213. Statens Fiskarfagskole, Honningsvåg, 1954-1982
184. Statens gartnerskole, Rå - Kvæfjord, 1954(1938)-1994
000. Statens reindriftsskole, Rå i Kvæfjord, 1968-1980 ( se off. arkiver, katalog nr. 184 Statens gartnarskole)
341. Statens skoleinternat i Lakselv, 1955-1988
358. Statens skoleinternat i Lebesby, 1947-1983
485. Statens utdanningskontor, Finnmark 1992-2002(2003)
000. Statsinternater i Finnmark, 1905-1987 (se off. arkiver, katalog nr. 81, Skoledirektøren i Finnmark)
000. Stipendfondet for lærarar i folke- og framhaldsskolen, 1953-1982 (se off. arkiver, katalog nr. 80 Skoledirektøren i Troms)
000. Studentrådet (lærerskolen), 1974-1980 (se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø off. lærerskole)
509. Syns- og audiopedagogtjenesten i Troms 1993-2001
510. Synspedagogtjenesten i Finnmark 1986-2006
000. Troms fylkes (5-månedlige) husmorkurs/-skole, Ibestad, 1937-1951 (se off. arkiver, kat. nr. 82 Fylkeskommunale (i dag) skoler i Troms)
000. Troms yrkesskolenemnd, 1950-1956 (se off. arkiver, katalog nr. 1 Amt/fylkesmannen i Troms)
000. Tromsø amtsskolekommisjon, 1876-1890 (se off. arkiver, katalog nr. 76 Finnmark amtsdireksjon, 1804-1844, Tromsø/Hålogaland/Nord-Hålogaland stifts-direksjon, 1844-1996 )
436. Tromsø helsefaghøgskole, 1986-1994
437. Tromsø maritime høgskole, 1983-1994
135. Trondenes Seminar/Tromsø Seminar/Tromsø offentlige Lærerskole/Tromsø lærerhøgskole, 1826-1994 (med Statsøvingsskolen 1884-1987
  Del I: Arkivkatalog 1826-1967(med Statsøvingsskolen 1884-1987)
  Del II: Avleveringsliste (1876)1932-1994
  Del III: Avleveringsliste 1986-1994
211. Vadsø handelsskole, 1960-1976
212. Vadsø kommunale høgre almenskole/Vadsø gymnas, 1920-1986
204. Vardø yrkesskole med forløpere/Statens fagskole for fiskeindustri, 1906-1993
084. Vest-Finnmark fylkesskole, 1929-1931
420. Yrkeskursene i Alta/Alta yrkesskole/Alta videregående skole, 1946-1977

Meteorologisk/observatorier

870. Vervarslinga for Nord-Norge
880. Nordlysobservatoriet og Haldde-observatoriet