Kommunale institusjoner for psykisk utviklingshemmede  (HVPU)

Se også under Sosial og under private arkiver.

Sørreisa kommune

000. Fredlund hjem ( se priv. arkiver, katalog nr. 85)

Kommunale arkiver

  • Kommunale arkivsaker
011. Alta/Talvik kommune (Alta/Talvik ligningskontor, Alta skolestyre, Alta formannskap, brev fra ordføreren i Talvik)
094. Kistrand kommunearkiv, 1845-1914
095. Vardø kommune (fattigstyre), 1908-1916
160. Vadsø kommune (brannstyre, sykehus, manntall, overformynderi)
000.  Vadsø kommune (havnekommisjon), 1855-1897 ( se off. arkiver, katalog nr. 54)(pdf)
162. Hasvik kommune (ligningskontor), 1951-1964
163. Loppa/Øksfjord kommune (gjenreisning), 1946-1962
165. Nordkapp kommune (håndverksfondet), 1951-1962,
168. Balsfjord kommune (ligningskommisjon, 1867-1870, provianteringsråd, 1918-1924)
169. Berg og Torsken kommune (formannskap), 1838-1884
000. Tromsø kommune (arbeidskontor, 1941-1965, se off. arkiver, katalog nr. 126)
000. Tromsø kommune ( folkeopplysningsråd, 1938-1939, se off. arkiver, katalog nr. 135 ) (pdf)
140. Trondenes trygdekasse, 1911-1958
141. Harstad trygdekasse, 1911-1958
142. Sandtorg trygdekasse, 1920-1958
158. Nordreisa trygdekasse, 1942-1964
  • Folkeregister
159. Alta/Talvik folkeregister, 1946-1965
272. Bardu folkeregister, 1943-1978
350. Berg folkeregister, 1942-1973
008. Dyrøy folkeregister, 1944-1985
270. Gratangen folkeregister, 1943-1985
129. Hammerfest folkeregister, 1936-1965
248. Harstad folkeregister, 1960-1975
038. Hasvik folkeregister, 1943-1969
089. Hillesøy folkeregister, 1945-1963
354. Ibestad folkeregister, 1947-1978 (1993)
180. Karasjok folkeregister
010. Karlsøy/Helgøy folkeregister, 1946-1965
093. Kautokeino folkeregister 1946-1962(1970)
145. Kvalsund folkeregister, 1946-1972
517. Kvænangen folkeregister, 1943-1979
490. Kåfjord folkeregister, 1943-1982
203. Lavangen folkeregister, 1946-1972
177. Lenvik folkeregister, 1959-1978
473. Lyngen folkeregister, 1947-1982
271. Målselv folkeregister, 1943-1980
155. Måsøy folkeregister, 1940-1967
498. Nordreisa folkeregister, 1943-1982
007. Salangen folkeregister, -1977
516. Skjervøy folkeregister, 1946-1982
009. Skånland/Astafjord folkeregister, 1946-1962
518. Storfjord folkeregister, 1942-1999
138. Sørreisa folkeregister, 1946-1966
130. Sørøysund folkeregister, 1946-1964
146. Torsken folkeregister, -1978
352. Tranøy folkeregister, 1943-1978
091. Tromsø folkeregister, 1919-1974
090. Tromsøysund folkeregister, 1947-1971
092. Ullsfjord folkeregister, 1946-1963
139. Vadsø/Nord-Varanger folkeregister, 1946-1969
273. Øverbygd folkeregister, 1947-1964
132. * Folkeregistre, 1942-1945(1955)

* Fødsels-, vigsels- og dødsregistre etter "lov" 06.08.1942.

  • Forliksvesen

Selv om forliksrådene ble klart kommunale fra 1. juli 1927, er det bestemt at de inntil videre skal avlevere alle forliksprotokollene til statsarkivene. Årsaken er at forliksrådene er domstoler, og at forliksprotokollene av den grunn må ses i nøye sammenheng med de øvrige domsarkivene som avleveres til Arkivverket.

096. Forlikskommisjoner/forliksråd i Troms og Finnmark
488. Kautokeino forliksråd, 1980-1995 (eldre materiale, se felleskatalogen)
492. Alta forliksråd, 1946-2005 (mer materiale, se felleskatalogen)
512. Hammerfest forliksråd 1798-2005
513. Sørøysund forliksråd/Kvalsund forliksråd 1797-1990
528. Dyrøy forliksråd, 1987-2005 (eldre materiale, se felleskatalogen)
  • Vergeråd
000. Vergeråd i Troms og Finnmark (se off. arkiver, katalog nr. 78)
  • Dessuten:
000. Vergeråd i Tromsø by, 1899-1973 (se off. arkiver, katalog nr. 58)
000. Vergeråd i Tromsø sorenskriveri, 1900-1916 ( se off. arkiver, katalog nr. 45) (pdf)
000. Vergeråd i Malangen sorenskriveri, 1939-1940 ( se off. arkiver, katalog nr. 46) (pdf)
000. Vergeråd i Lyngen sorenskriveri, 1905-1953 ( se off. arkiver, katalog nr. 47) (pdf)
000. Vergeråd i Alta sorenskriveri, 1900-1954 (se off. arkiver, katalog nr. 50)
000. Hammerfest vergeråd, 1902-1924 ( se off. arkiver, katalog nr. 59) (pdf)
000. Polmak vergeråd, 1904-1953 ( se off. arkiver, katalog nr. 53) (pdf)
000. Vergerådssaker fra Vadsø vergeråd, Nordvaranger vergeråd og Sørvaranger vergeråd, 1900-1920 ( se off. arkiver, katalog nr. 54) (pdf)
000. Skånland vergeråd, 1928-1945 ( se off. arkiver, katalog nr. 127) (pdf)
  • Fattig- og skolekommisjoner/-styrer og bygdekommisjoner
000. Fattig- og skolekommisjoner/-styrer og bygdekommisjoner i Troms og Finnmark (se off. arkiver, katalog nr. 78 )
  • Kirketilsyn/menighetsråd og prestegårdstilsyn
000. Kirketilsyn/menighetsråd og prestegårdstilsyn i Troms og Finnmark (se off. arkiver, katalog nr. 78)
  • Lønnings- og grunnbyrdefond
000. Lønnings- og grunnbyrdefond i Troms og Finnmark (se off. arkiver, katalog nr. 78)
000. Andre kommisjoner og råd m.m.

En del andre kommisjoner og råd i Troms og Finnmark (kornmagasin, sunnhets-kommisjon, valgstyre, legater m.m.) (se off. arkiver, prestearkiv-katalogene)

Arbeidsformidlingen

431. Amo-senteret i Alta, 1965-2002
338. Arbeidsformidlingen i Troms:
425. Arbeidskontoret i Lakselv, 1943-1999
424. Arbeidslivstjenesten i Finnmark, 1991-2000
423. Fylkesarbeisdkontoret i Finnmark, 1945-1992
491. Hammerfest arbeidskontor 1949-1991
426. Polmak arbeidsnemnd, 1956-1961
427. Sør-Varanger arbeidskontor, 1974-1998
429. Vardø arbeidskontor, 1954-1984
430. Vardø mønstringskontor/Mønstringsmannen i Vardø, 1949-19
428. Vadsø arbeidskontor, 1961-1987

Arbeidstilsynet

097. Arbeidstilsynet 12. distrikt, 1924-1988

Kretsmeglingsmenn

098. Kretsmeglingsmannen i Finnmark 1945-1967