Landbruk/jordbruk

101. Troms landbruksselskap/-kontor (Fylkeslandbrukssjefen i Troms)
136. Finnmark landbruksselskap, 1859-1987
499. Kontaktutvalget for nordnorsk landbruk (uordnet)
000. Sentralstyret for næringsnemndene i Troms, 1918-1920 (se off. arkiver, katalog nr. 101 Troms landbruksselskap)
000. Centralstyret for Finmarks næringsnævnder, 1919-1921 ( se off. arkiver, katalog nr. 136 Finnmark landbruksselskap)
000. Distriktsagronomen i Skjervøy/Kvænangen, 1946-1964 (se off. arkiver, katalog nr. 101 Troms landbruksselskap)
000. Herredsagronommøter i Troms, 1958 (se off. arkiver, katalog nr. 101 Troms landbruksselskap)
000. Selskapet til fremme af Finnmarkens jordbrug, 1901-1954 (se off. arkiver, katalog nr. 2 Fylkesmannen i Finnmark)

Statens forskingsstasjoner  i landbruk

121. Statens forskingsstasjon Holt, 1920-1983 (med Statens landbrukskjemiske kontroll- statsjon, 1952-1984, Landbruksbiblioteket for Nord-Norge, 1935-1953 og Forskings- fondet for landbruket i Hålogaland, 1935-1959)

Skogbruk

103. Troms skogforvaltning, 1860-1963
104. Forstassistenten i Alta/Vest-Finnmark skogforvaltning, 1882-1980
175. Finnmark jordsalgskommisjon, Vadsø, 1902(1897)-1932(1966)
205. Forstassistenten i Tana/Øst-Finnmark skogforvaltning, 1856-1904
206. Midtre Finnmark skogforvaltning, 1924-1929
207. Skogvokteren i Karasjok, 1920-1977
208. Skogvokteren i Porsanger-Laksefjord, 1945-1967

Jordskifteverket

105. Utskiftningsformannen i Troms/Troms utskiftningsdistrikt 1862-1941
   
187. Finnmark jordskifterett, Vadsø, 1938-1984
433. Jordskifteverket: Samlekatalog for Senja jordskifterett, Trondenes jordskifterett, Troms og Finnmark jordskifteoverrett 1863-1993
486. Sør-Troms jordskifterett 1907-2001
511. Nord-Troms jordskifterett/Fylkesjordskiftekontoret i Troms 1942-1997

Reindrift

183. Lappefogden i Troms/Reindriftsagronomen i Troms, 1850-1997
520. Reindriftsadministrasjonen i Alta, 1973-1987--

Direktoratet  for vilt og ferskvannsfiske - distriktstjenesten

410. Alta laksestyre, 1937-1993
246. Fiskerikonsulenten i Finnmark, 1967-1983
030. Fiskerikonsulenten i Nord-Norge/Fiskerikonsulenten i Nordland og Troms/Fiskerikonsulenten i Troms, 1920(1877)-1984
245. Fylkesviltnemnda i Finnmark/Arbeidsutvalget for viltnemndene i Finnmark, 1968-1992
411. Hammerfest laksestyre, 1934-1993
242. Senja laksestyre, 1980-1992
412. Tana laksestyre, 1946-1993
164. Troms laksestyre, 1953-1993
413. Varanger laksestyre, 1955-1994--
244. Viltkonsulenten i Finnmark, 1978-1983
243. Viltkonsulenten i Nord-Norge, 1959-1978
171. Viltkonsulenten i Troms, 1952-1982

Veterinærvesen

231. Statens veterinære laboratorium for Nord-Norge, 1950-1975