Statens vegvesen

444. Biltilsynet Finnsnes/Finnsnes vegkontor/Silsand Vegstasjon, 1972-1995
443. Biltilsynet Harstad, 1943-1993
440. Biltilsynssjefen i Tromsø, 1977-1985
442. Harstad trafikkstasjon 1994-2001
441. Harstad Vegstasjon, 1961-1985
439. Statens Bilsakkyndige Troms, 1927-1977
109. Statens vegvesen i Finnmark, 1944-1970
108. Statens vegvesen Troms, 1859-1993

Samferdselskontor

110. Samferdselsnemnda/-kontoret i Troms
152. Samferdselsnemnda/-kontoret i Finnmark

Postverket

111. 8. postdistrikt, 1952(1845)-1991
153. Tromsø postkontor, 1842-1965/1986

 (se også katalog 379. Postverket i Troms og Finnmark, 1846-2001 )

193. Honningsvåg postkontor, 1944
379. Postverket i Troms og Finnmark, 1846-2001

(se også katalog 153 Tromsø postkontor, 1842-1965/1986 )

380. Lyngseidet poståpneri, 1831-1842
416. Harstad postkontor 1897-1996
418. Finnsnes postkontor (1916)1951-1996
465. Berlevåg poståpneri, 1889-1890
000. Tromsø postdistrikts ansettelsesråd, 1919-1925 ( se off. arkiver, katalog nr. 153 Tromsø postkontor)
000. Postdirektøren for Nord-Norge, 1940 ( se off. arkiver, katalog nr. 153 Tromsø postkontor)
000. Elvegårdsmoen feltpostkontor/Feltpostkontoret nr. 4, 1931-1940 ( se off. arkiver, katalog nr.153 Tromsø postkontor)
000. Longyearbyen postkontor (med underliggende brevhus på Svalbard), 1905-1965 ( se off. arkiver, katalog nr. 153 Tromsø postkontor)
000. Havnnes poståpneri (se priv. arkiver, katalog nr. 8 Havnnes-arkivet (firma Johs. H. Giæver), 1818-1962)
000. Hamnvik poståpneri ( se priv. arkiver, katalog nr. 4 Firma N. Dons & Søn, Hamnvik, 1792-1950)

Televerket

025. Televerket i Øst-Finnmark, 1901-1994
083. Krigstelegrafdirektøren for Nord-Norge, Lødingen, 1940
112. Televerket i Tromsø-området, 1869-1994
134. Troms telegrafinspektorat/telegrafdistrikt/teledistrikt (1869-1970) / Nord teledistrikt (1971-1992) / Region Nord (1993-1994), Lødingen - 1869(1861)-1994
147. Finnmark telegrafinspektorat/telegrafdistrikt/teledistrikt, Hammerfest, 1870-1971(1972)
148. Televerket i Vest-Finnmark, 1900-1994
156. Svalbard Radio/Televerket på Svalbard, 1911-1994
182. Televerket i Harstad-området, 1869-1994
000. Havnnes telegrafstasjon (se priv. arkiver, katalog nr. 8 Havnnes-arkivet (firma Johs. H. Giæver), 1818-1962 )

Reiseliv

114. Inspektoratet for Nord-Norge m/Statens Fjellstuer

Luftfartsverket

348. Alta lufthavn, 1954-1993
470. Bardufoss lufthavn, 1947-2003
346. Flynavigasjonen Region Troms-Finnmark, 1992
347. Lufthavnforvaltningen Nord-Norge, 1966-1992