Helsevesen

Fylkesleger og -tannleger

192. Fylkeslegen i Finnmark, 1944-1985
115.
116. Fylkestannlegen i Troms
149. Fylkestannlegen i Finnmark

Distriktsleger/helseråd

117. Distriktslegen i Målselv
118. Distriktslegen i Måsøy/Måsøy helseråd, 1940(1894)-1985(1997)
122. Distriktslegen i Nordkapp/Nordkapp helseråd, 1946-1984(1990)
125. Distriktslegen i Lenvik
127. Skånland helseråd, 1929-1992/Kommunelegen i Skånland, (1902)1936-1947/ Distriktslegen i Skånland, (1947)1950-1983
150. Distriktslegen i Vardø/Vardø helseråd, 1945(1902)-1986
176. Karantenekommisjonen i Tromsø, Distriktslegen/stadslegen i Tromsø/Tromsø helseråd (med Tromsø epidemilasarett og Kjøttkontrollen), Distriktslegen i Tromsøysund/Tromsøysund helseråd, Distrikslegen i Hillesøy/Hillesøy helseråd, Ullsfjord helseråd - 1818-198
200. Distriktslegen i Torsken, 1900-1960
223. Distriktslegen i Gratangen/Gratangen helseråd, 1930-1988
224. Distriktslegen i Hammerfest/Hammerfest helseråd, 1940-1986
224. Sørøysund helseråd, 1946-1985(1990)
224. Kvalsund helseråd, 1946-1983
225. Distriktslegen i Alta/Alta helseråd, 1943-1985(1992),
225. Distriktslegen i Talvik/Talvik helseråd, 1938-1971
226. Distriktslegen i Loppa/Loppa helseråd, 1923-1986
227. Distriktslegen i Båtsfjord/Båtsfjord helseråd, 1938-1986
232. Distriktslegen i Sørreisa, 1901-1983
235. Distriktslegen i Karasjok/Karasjok helseråd, 1944-1983(1999)
236. Distriktslegen i Lebesby/Lebesby helseråd, 1943-1984
237. Distriktslegen i Kistrand/Porsanger / Kistrand/Porsanger helseråd, 1947(1930)-1984(1990)
238. Distriktslegen i Berlevåg/Berlevåg helseråd, 1944-1982
239. Distriktlegen i Gamvik/Gamvik helseråd, 1945(1922)-1985
240. Distriktslegen i Vadsø/Vadsø helseråd, 1941(1927)-1983(1988)
252. Distriktslegen i Balsfjord/Balsfjord helseråd / Distriktslegen i Malangen/Malangen helseråd, 1859-1989
254. Distriktslegen i Sør-Varanger/Sør-Varanger helseråd, 1944(1916)-1985
257. Distriktslegen i Nordre Senja, 1860-1876
355. Astafjord helseråd, 1927-1963
464. Distriktslegen i Nordreisa, 1943
466. Distriktslegen i Kautokeino/Kautokeino helseråd, 1949-1985

Distriktsjordmødre

185. Distriktsjordmoren i Bjørnevatn/Kirkenes, 1930-1971
222. Distriktsjordmoren i Søndre Trondenes/Skånland, 1904-1970
386. Distriktsjordmoren i Vestre Talvik, 1931-1967

Sykehus

133. Troms og Tromsø sykehus, 1863-1978
137. Kysthospitalet i Tromsø, 1924-1973
199. Longyearbyen sykehus, 1950-1993
241. Kysthospitalet i Vadsø, 1912-1937, 1912-1937
334. Tromsø tuberkulosehjem, 1914-1963
335. Tromsø diagnosestasjon, 1947-1987
336. Finnsnes diagnosestasjon, 1957-1974
337. Statens Tuberkulosesykehus Mo i Rana, 1947-1959

Psykiatriske institusjoner

119. Åsgård sykehus
000. Troms og Tromsø sykehus, psykiatrisk avdeling, 1958-1961 ( se off. arkiver, katalog nr. 119 Åsgård sykehus)
120. Midtfylkets sykehjem

Institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Se også under Kommunal og arbeid og under private arkiver.

000.

Åndssvakevernet i Nord-Norge, område 1, 1962-1977

se priv. arkiver, katalog nr. 85
000. Pasientarkiv tilhørende Områdeoverlege for Åndssvakevernet i Nord-Norge/fylkespsykiater Th. Blom-Bakke, 1956- 1969 ( se priv. arkiver, katalog nr. 85) (pdf)
000. Fylkesteamet for HVPU i Troms, 1978-1990 ( se priv. arkiver, katalog nr. 85) (pdf)
113. Tilsynsutvalget for HVPU i Troms, 1970-årene-1994
216. Den reisende kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Troms, 1970-1984

Annet

123. Troms fylkes medisinalfond, 1924-1936
000. Alta sykehuskommisjon, 1838-1871 (se off. arkiver, katalog nr. 50)
000. Kommisjonen for oppførelse av legebolig på Måsøy, 1860-årene ( se off. arkiver, katalog nr. 51) (pdf)
000. Vedr. Vadsø sykehus, 1854-1902 ( se off. arkiver, katalog nr. 54) (pdf)
000. Legekommisjonen for Vardøhus festning, 1948-1953 (se off. arkiver, katalog nr. 150)

Trygdevesen

For alt arkivmateriale fra trygdekontorene yngre enn 1970 gjelder statlig regelverk fullt ut. Dette materialet skal derfor avleveres til statsarkivene. Riksarkivaren har imidlertid bestemt at også materiale eldre enn 1971 som allerede befinner seg i trygdekontorene, skal avleveres til vedkommende statsarkiv. Det er kun dersom spesielle forhold gjør seg gjeldende, at eldre trygdemateriale etter nærmere avtale kan avleveres til kommunene.

074. Hjelpemiddelsentralen i Finnmark, 1985-1993
124. Rikstrygdeverkets tilsynskontor i Tromsø
140. Trondenes trygdekasse, 1911-1958
141. Harstad trygdekasse, 1911-1958
142. Sandtorg trygdekasse, 1920-1958
359. Trygdesekretariatet i Finmark, 1967-1991