Innhold:

Innledning

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

Gårdsdrift, gartneridrift og husdyrhold
Hav- og kystfiske og fangst

Oljeutvinning og bergverksdrift

Bryting av kull
Prosjektering og boring etter råolje og naturgass
Bryting og utvinning av malm
Bryting og utvinning av stein

Industri

Produksjon av meierivarer
Produksjon av fiskevarer (også sildolje/tran/mel)
Produksjon av tauverk og nett
Produksjon av trelast og andre bygn.materialer av tre
Produksjon av treemballasje
Produksjon av teglvarer og kalk
Bygging og reparasjon av fartøyer

Kraft- og vannforsyning

Elektrisitetsforsyning

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet

Engros-, agentur- og detaljhandel
Hotell- og pensjonatvirksomhet

Transport, lagring og telekommunikasjoner

Sjøtransport
Landtransport
Hjelpevirksomhet for landtransport
Skipsekspedisjon
Lagring
Telekommunikasjoner

Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting

Bank- og forsikringsvirksomhet
Forsikringsvirksomhet
Eiendomsdrift (Moursund-godset)
Juridisk tjenesteyting

Undervisning, helse- og sosialtjenester og velferdsarbeid

Folkehøgskoler
Sykepleierskoler
Tannlegetjeneste
Sykehus (somatiske)
Rehabiliteringssentre
Vanførehjem/spesialskoler for funksjonshemmede
Institusjoner for psykisk utviklingshemmede (HVPU)
Barnehjem
Sosiale, helse- og velferdslag og -foreninger

Interesseorganisasjoner

Gruvedrift
Jordbruk/landbruk
Reindrift
Fiskeri/fiskeindustri/sjøfart
Politi/toll/forsvar
Pedagogisk personale
Andre interesseforeninger og -organisasjoner

Ideologiske og kulturelle organisasjoner

Trossamfunn og livssynsorganisasjoner
Misjonsforeninger
Indremisjonsforeninger
Bibelselskap/bibelforeninger
Andre religiøse foreninger og organisasjoner
Politiske partier og foreninger
Arbeiderforeninger (ikke faglige)
Folkebevegelser/aksjoner
Mållag og -foreninger
Kvinneforeninger
Andre ideologiske og kulturelle foreninger og organisasjoner

Kunstnerisk tjenesteyting, filmklubber, drift av bibliotek, drift av avis, sport og underholding ellers, fotografvirksomhet

Teater-, kor- og musikkvirksomhet
Filmklubber 
Drift av bibliotek 
Drift av avis 
Sport og spill
Fotografvirksomhet

Arkiver og dokumenter fra/etter privatpersoner

Manuskripter/forarbeider
Dagbøker
Andre arkiver/dokumenter

Samlinger

Inndeling av arkivene i grupper og undergrupper bygger i utgangspunktet på Statistisk Sentralbyrås standard for næringsgruppering fra 1983, men en rekke tilpasninger er gjort fra vår side.

Hver katalog eller liste har fått et nummer, og dette vil stå foran katalogtittelen. I de tilfeller der det står 0, henvises det til andre katalognumre. Gjeldende kataloger eller lister - nummerert i henhold til denne oversikten - er plassert i merkede pappkassetter oppstilt bak oversikten.

Tore Sørensen

For å lese pdf-filer, last ned Adobe acrobat reader her.

Gårdsdrift, gartneridrift og husdyrhold

109. Vardø Gård, 1946-1961
000. Gården Havnnes, 1850-1962 (se priv. arkiver, katalog nr. 8)
000. Interessentskapet for gården Søndre Langnes eller Kirkenes, 1856-1878 ( se off. arkiver, katalog nr. 76 Finnmark amtsdireksjon)
082. Bjørkås Gartneri, Tromsø, 1914-1976
000. Se også Båtlaget "Trafikk", Tromsøysund, priv. arkiver, katalog nr. 95 ("melkebåt")

Hav- og kystfiske og fangst

000. The Anglo-Norwegian Fishing Co. Ltd. (hvalfangstrederi), Tromsø/Skorøy ( se priv. arkiver, katalog nr. 26)
464. Arktisk Næringsdrift A/S, 1929-1981
586. Båtsfjord Industrifiske A/S, 1971-1989
587. Nordkapp Havfiskeselskap A/S, 1968-1989
588. Skjervøy Havfiskeselskap, 1985-1990
589. Finotro a.s./Frionor Polar Group A/S, 1951-1990

Bryting av kull

072. Kings Bay Kull Comp. A/S, 1916(1909)-1995
073. Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, 1916-1988 (1906-1996)
101. The Arctic Coal Company (m/The Arctic Steamship Company), 1906-1916
421. A/S Adventdalens Kullfelt, 1927-1978
422. Bjørnøen A/S, 1918-1987

Prosjektering og boring etter råolje og naturgass

164. Norsk Polar Navigasjon A/S, 1958-1990
418. Polarinvest-/Barentz-gruppen, 1983(1927)-1992

Bryting og utvinning av malm

002. Alten Kobberverk, Kåfjord, 1823-1909(1920)
051. A/S Bidjovagge Gruber, 1967-1991
446. Bergingeniør Gudbrand Thesen
449. Arvid Dahl: Styremedlem i A/S Bidjovagge Gruber, 1968-1972

Bryting og utvinning av stein

000. Kvænangen Skiferbrudd ( se priv. arkiver, katalog nr. 26)

Produksjon av meierivarer

092. Altafjord Meieri
536. Tine Meieriet Nord (med forløpere) (uordnet)

Produksjon av fiskevarer

096. Tromsfisk A/S, Tromsø, 1937-1976
061. A/S Jøvik sildolje- og kraftforfabrikk, 1914
141. Nordolje A/S, Tromsø, 1933-1982(1986) (m/Varanger Fiske- industri A/S, 1943-1949)
  Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg A/S 1928-1994
000. Storstennæs Trankokeri/Tromsø Sildemel- og Tranfabrikk ( se priv. arkiver, katalog nr. 26)
000. A/S Emulsionskompaniet (tilvirking og salg av tran- emulsjon), Tromsø ( se priv. arkiver, katalog nr. 26 - se lenke over)
000. A/S Excelsior (sildoljefabrikk), Tromsø ( se priv. arkiver, katalog nr. 26 - se lenke over)

Produksjon av tauverk og nett

000. Nordlandske Not- og Garnfabrikk, Tromsø ( se priv. arkiver, katalog nr. 26 - se lenke over)

Produksjon av trelast og andre bygningsmaterialer av tre

000. Troms Treforedling A/S, 1955-1971 ( se off. arkiver, katalog nr. 1 - Fylkesmannen i Troms)

Produksjon av treemballasje

000. Tromsø Tønnefabrikk ( se priv. arkiver, katalog nr. 26 - se lenke over)

Produksjon av teglvarer og kalk

000. Tromsø Teglverk og Kalkfabrikk ( se priv. arkiver, katalog nr. 26 - se lenke over)

Bygging og reparasjon av fartøyer

127. Tromsø Skipsverft A/S, 1911-1991
482. Kaarbøes Mek. Verkstad A/S
483. Einar S. Nielsen Mek. Verkstad A/S
000. Skjervøy Mekaniske Verksted, 1912-1918 (se priv. arkiver, katalog nr. 3)

Elektrisitetsforsyning

129-133. Eldre kraftforsyningsarkiver i Troms, 1894-1972(1990)
028. Kautokeino kraftlag A/L, 1947-1966
000. Varangerhalvøyas kraftselskap, 1938-1949 (se off. arkiver, katalog nr. 2 - Fylkesmannen i Finnmark)

Engros-, agentur- og detaljhandel

124. Fiskeprodusentenes Fellessalg A/L, Tromsø, 1971-1993
100. A/L Håko, Tromsø, 1949-1989
033. Handelsmann Oluf Mathias Kavli, Gressholman, Sandtorg, 1884-1885
004. Firma N. Dons & Søn, Hamnvik, 1792-1950
060. Aron & Nikolai Andreassen, Kaldfarnes, 1869-1879
498. Hans Lund A/S/Lund Eiendommer ANS, Sjøvegan, 1884-1999
148. Handelsmann Hans Henrik Brox, Tussøy, 1882-1893
064. Handelsmann Chr. Halvorsen (Lauritz Christian Ferstad), Flatnes, Målselv, 1856-1862
040. Firma A. Jetmundsens Eftf., Storsteinnes, 1855-1954
026. Firma Joh. Rye Holmboe, Tromsø, 1882-1967
027. Firma M. W. Holmboe & Søn, Tromsø, 1838-1922
053. Firma A/S Andreas Aagaard, Tromsø, 1835-1930
054. Firma Chr. Dreyer, Tromsø, 1841-1916
055. Firma P. Hanssen/P. Hanssen & Co., Tromsø, 1809-1870
056. Firma J. A. Killengreen & Søn, Tromsø, 1845-1953
057. A. Ebeltoft Sen. Eftf., Tromsø, 1816-1904
058. Ced. Ebeltoft, Tromsø, 1855-1904
059. Firma Andreas Garberg, Tromsø, 1888-1908
065. Kjøpmann Jens Stoltenberg, Tromsø, 1858-1861
062. T. Joh. Øyen, Tromsø, 1893-1904
113. Jacob Dahl, Tromsø, 1913-1969
146. Kjøpmann Robert Chr. Figenschou, Tromsø, 1843-1863
149. Kjøpmann Diderich Cedorf Schumacher, Tromsø, 1839-1848
107. Handelsmann Chr. Figenschou, Helgøy, 1883-1928
108. Handelsmann Hans Figenschou, Kvitnes, 1920-1927
111. Handelsmann Hans Hansen, Holmesletta, 1934-1969
008. Havnnes-arkivet (firma Johs. H. Giæver), 1818-1962
003. Handelshuset N. Rasch, Skjervøy, 1872-1972
037. Marcus Arent Buck, Øksfjord, 1823,1832
147. Talvik Handel, Talvik (firma Stuhr & Feddersen, Flensburg/faktor N. P. Noodt), 1817(1813)-1818
015. Handelsmann Ruth, Kautokeino, 1849-1858
000. S/L Samvirke Salg, Tromsø, 1945-1956 (se off. arkiver, katalog nr. 58 B)

Hotell- og pensjonatvirksomhet

039. Somajavri fjellstue, 1951-1961
000. En del gjestebøker o.l. fins i politiarkivene (se. off. arkiver)

Sjøtransport

105. Troms Fylkes Dampskibsselskap A/S, 1866-1993
000. Finnmarkens Amtsrederi/Finnmark Fylkesrederi, 1916-1936 (se off. arkiver, katalog nr. 2 Fylkesmannen i Finnmark)
000. Dampskipsrederi ( Joh. Rye Holmboe, Tromsø, se priv. arkiver, katalog nr. 26)
000. The Arctic Steamship Company, 1912-1915 ( se priv. arkiver, katalog nr. 101 Arctic coal company)
095. Båtlaget "Trafikk", Tromsøysund, 1932-1953

Landtransport

000. Øst-Finnmark reisetrafikklag, 1958-1962 (se off. arkiver, katalog nr. 2)

Hjelpevirksomhet for landtransport

118. Sandnessundforbindelsen A/S, Tromsø, 1965-1994
158. Tromsøbrua A/S, Tromsø, 1957-1958

Skipsekspedisjon

159. Gavlen dampskibsekspedisjon, Senja, 1898-1904
000. Havnnes skipsanløpssted, 1897-1951 (se priv. arkiver, katalog nr. 8)
000. Firma N. Dons & Søn, Hamnvik, 1877-1950 ( se priv. arkiver, katalog nr. 4)
000. Handelshuset N. Rasch, Skjervøy ( se priv. arkiver, katalog nr. 3)
000. Dampskipsekspedisjonen (Tromsø) ( se priv. arkiver, katalog nr. 26)
000. Hans Lund A/S, Sjøvegan, 1884-1999 (se priv. arkiver, katalog nr. 498)

Lagring

000. The British Purchasing Agency (agent og lager for Statens Fiskeforsyning), Tromsø ( se priv. arkiver, katalog nr. 26)

Telekommunikasjoner

135. Harstad Telefonkompani (og andre private telefonselskaper i Sør-Troms), 1891-1949
000. For opplysninger om andre private telefonselskaper, se arkivene etter Televerket (under offentlige arkiver)

Bank- og finansieringsvirksomhet

103. Harstad Sparebank, 1904-1939
156. Tromsø Forretningsbank/Tromsbanken m/forløpere, 1896-1990
494. Båteng driftskredittlag, Polmak, 1946-1965
000. Samvirkebanken A/S, Tromsø, 1983-1992 (se priv. arkiver, katalog nr. 156)
000. Direksjonen for Vadsø Sparebank, 1892-1910 ( se off. arkiver, katalog nr. 54 Tana og Varanger sorenskriverembete)

Forsikringsvirksomhet

024. Lyngen Gjensidige Båtassuranseforening, 1920-1965
030. Skjervøy Gjensidige Båtforsikringsforening, 1923-1966
077. Tromsøsundets Gjensidige Båtforsikringsforening "Fiskeren", 1906-1967
041. Urædd - Karlsøy og Helgøy gjensidige forsikringsforening for fiskefarkoster
462. Forsikringselskapet TOR A/S, Tromsø (uordnet)
000. Senjens Baadforsikringsselskab, 1867-1905 ( se priv. arkiver, katalog nr. 4 Dons og søn)

Eiendomsdrift

021. Moursund-godset, Troms, 1806-1912

Juridisk tjenesteyting

121. Overrettssakfører Per Spilling, Harstad, 1923-1941
122. Høyesterettsadvokat Johannes Harr, Harstad, 1926-1960
123. Advokat Mikael J. Rørvik, Harstad, 1950-1964
157. O.rettssakf. Hagbarth Lund/H. Gabrielsen, Tana, 1916-1918 171. Overrettssakfører Einar Grimsø, Brønnøysund, 1930-tallet

Folkehøgskoler

543. Den Samiske folkehøgskole, Karasjok, uordnet

Sykepleierskoler

070. Røde Kors sykepleierskole for Nord Norge, Tromsø, 1940- 1985
000. Byggekomiteen for Røde Kors sykepleierskole for Nord- Norge, 1961-1975 ( se priv. arkiver, katalog nr. 70)

Tannlegetjeneste

500. Tannlege Per Holst-Roness, Harstad (pasientarkiv, uordnet)

Sykehus (somatiske)

465. Sykehuset/sykestua, Ny-Ålesund, 1952-1974

Rehabiliteringssentre

554 Rehabiliteringssenteret for Nord-Norges Kurbad, 1999-2009

Vanførehjem/spesialskoler for funksjonshemmede

089. Bjerkely skole og behandlingshjem, Tromsø, 1916-1989

Helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede (HVPU)
Se også under offentlige arkiver.

085. Trastad Gård (med Straumfjordheimen), 1937-1991 - (samkatalog for HVPU-organer og -institusjoner i Troms)
087. Skogåsen småhjem for psykisk utviklingshemmede, Bardu, 1978(1970)-1990 ( se priv. arkiver, katalog nr. 85)

Barnehjem

075. Frikirkens barnehjem, Korsfjord, 1957-1975

Sosiale, helse- og velferdslag og -foreninger

005. Nord-Norges Vanførelag, Tromsø, 1919-1979
102. Vadsø politidistrikts forsorgs- og verneforening, 1921- 1941
117. Nasjonalhjelpens Fond for krigens ofre, Kuratorkontoret for Troms og Finnmark, -1992
120. Tromsø Hørselshemmedes Forening, 1952-1995
138. Det Norske Totalavholdsselskap, Tromsø krets (uordnet)
165. Longyearbyen Velferdsråd, 1948-1971
423. Kvinneforeningen Polarklokken, Ny-Ålesund, 1949-1963
440. Foreningen "De eldres vern" i Tromsø (Tromsøysund), 1934- 1985
447. Longyearbyen Skadefond (med Longyearbyen Dødsskadefond og Longyearbyen Ivalidefond), 1957-1992
470. Stiftelsen Hybelhuset Forsøket (uordnet)
516. Karlsøy krets av Norges Røde Kors (uordnet)
527. Lauksletta Sanitetsforening (uordnet)
544. Sør-Tromsøya pensjonistforening (uordnet)
551. Tromsø Hjemmenes Vel/Tromsø Kvinne- og Familelag (uordnet)
585. Indre Balsfjord pensjonistforening, 1978-2009
603. Myrlandshaugen Sanitetsforening (uordnet)
000. Longyearbyen frivillige sykekasse, 1945-1982 ( se priv. arkiver, katalog nr. 99 Longyearbyen arbeiderforening)
000. Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre - herredsnemnda, Kautokeino, 1945-1954 ( se off. arkiver, katalog nr. 325 Kautokeino sokneprest)
000. Tromsø dameforening/Tromsø forening for frivillig syke- pleie og understøttelse av husarme, 1844-1922 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Tromsø frivillige syke- og fattigpleie, 1923-1958 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Komiteen for opprettelse av redningshjem for forsømte barn, 1891-1893 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Tromsø ungdomsklubb, 1963-1970 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. I.O.G.Ts barnelosje "Nordlyset" på Skjånes, 1934-1954 ( se off. arkiver, katalog nr. 80 Skoledirektøren i Troms)
000. I.O.G.T. - Losje "Gisund vern", Solvang, 1907-1951 ( se off. arkiver, katalog nr. 297 Lenvik sokneprest)
000. Soknekomiteen for ungdomshjelpen (Sand/Bjarkøy), 1932-1934 ( se off. arkiver, katalog nr.305 Sand sokneprest)
000. Stiftskomiteen for ungdomshjelpen, 1932-1935 ( se off. arkiver, katalog nr. 75 Biskopen i Nord-Hålogaland)
000. Inlandets tuberkuloseforening/Tromsdalen helselag, 1926-1962 ( se off. arkiver, katalog nr. 291 Tromsøysund sokneprest)
000. Hammerfest vanføreforening, 1934-1938 ( se off. arkiver, katalog nr. 326 Hammerfest sokneprest)

Se også Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge under Politiske partier og foreninger nedenfor.

Gruvedrift

099. Longyearbyen Arbeiderforening, 1925-1995
115. Kings Bay Arbeiderforening, 1945-1964
480. Grubeforeningen Nordens Klippe, 1928-1998
492. Grubernes Arbeidsmandsforening, avd. 44, 1933-1973

Jordbruk/landbruk

000. Landbruksfunksjonærlaget, 1939-1948 ( se off. arkiver, katalog nr. 101 Troms landbruksselskap)
000. Planteavlslaget, 1928-1966 ( se off. arkiver, katalog nr. 101 Troms landbruksselskap)

Reindrift

011. Norges Reindriftssamers Landsforening, Kautokeino, 1947- 1956
049. Kautokeino flyttsamelag, 1949-1954
019. Vestre Sør-Varanger reindriftslag, 1911-1968

Fiskeri/fiskeindustri/sjøfart

093. Fiskeriindustriens Landsforening, Tromsø
110. Tromsø Skipperforening, 1900-1907
415. Markedsrådet for oppdrettsfisk, 1987-1991
416. Opplysningsutvalget for fisk, 1983-1992
490. Fiskerinæringens Kompetansesenter (FINKO), 1989-2004
491. Opplæringstiltak innen fiskeindustrien, 1980-1993
000. Hammerfest bys sjømannsforening, 1890-1967 ( se off. arkiver, katalog nr. 326 Hammerfest sokneprest)

Politi/toll/forsvar

016. Finnmark Lensmannslag, 1902-1990
000. Harstad politiforening, 1928-1963 (se off. arkiver, katalog nr. 63 Senja politikammer)
000. Vestfinnmark politiforening, 1945-1967 ( se off. arkiver, katalog nr. 65 Vestfinnmark politikammer)
000. Finnmark Tolltjenestemanns Forening, 1948-1977 ( se off. arkiver, katalog nr. 23 Tollvesenet)
106. Harstad og Trondenes Forsvarsforening, 1914-1917

Pedagogisk personale

035. Tromsø Skolelærerforening, 1855-1888/Tromsø Lærerlag, 1914/Troms krets av Norges Lærerlag, 1929-1946
079. Kautokeino Lærerlag, 1939-1968
000. Tromsø Lærerskoles lokallag av Norsk Lærerfylking, 1956-1962 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Lærerlaget/-kollegiet ved Bardufoss yrkesskole, 1960-1972 ( se off. arkiver, katalog nr. 82 fylkeskommunale skoler i Troms)
000. Lokallag for pedagogisk personale for psykisk utviklingshemmede, 1966-1973 ( se priv. arkiver, katalog nr. 85 Trastad gård)

Andre interesseforeninger og -organisasjoner

091. Troms krets av Den Norske Advokatforening, 1908-2002
098. Troms Fangeforening, 1940-/1960-årene
125. Tromsø Handelsforening, 1844-
155. Den Norske Dataforening, Distrikt Tromsø, 1980/90-årene
169. Storskogen Vel, Tromsø, 1956-1997
420. Norges Skatterevisorers Landsforening avd. Troms, 1983- 1999
439. Krigsinvalideforbundet avd. Nord-Troms, 1972-2002
448. Krigsveteranforeningen for Sjøforsvarets Skytterflåte for Handelsflåten avd. Tromsø og omegn, 1968-2000
454. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (POSTKOM), Troms og Finnmark krets, 1910-2000
474. Nordre Nordland Poståpnerforening, 1917-1976
475. Det norske Postmannslag, Nordre Nordland krets, 1978-1997
476. Det norske Postmannslag, Lofoten og Vesterålen krets, 1965-1972
477. Det norske Postmannslag, Ofoten krets, 1977-1994
478. Det norske Postmannslag, Narvik krets, 1936-1994
479. Norsk Postforbund, Narvik krets, 1929-1996
481. Svalbard hytteforening, 1974-2000
493. Juristforeningen i Tromsø, 1926
525. Troms Krigsseilerforening (uordnet)
553. Foreningen for brystkreftopererte, Tromsø og omegn (uordnet)
554. Norsk Arkivråd, Region Nord, 1993-2005
557. Nordnorsk Forfatterlag (uordnet)
579. Tromsø musikklærerforening (uordnet)
583. Tromsø Svømmekrets (uordnet)
000. Styret for hjelpepersonale i sykepleien, 1962-1976 ( se off. arkiver, katalog nr. 1 Sykehusdirektøren i Troms)
000. Trastad personalforening/avd. 426 NKF, 1962-1990 ( se priv. arkiver, katalog nr. 85 Trastad gård)
000. Prostipresteforeningen (Tromsø), 1936-1960 ( se off. arkiver, katalog nr.276 Tromsø sokneprest)
000. Senja prostiforening, 1879-1912 ( se off. arkiver, katalog nr. 277 Senja prosteembete)
000. Trondenes prostilag, 1934-1957 ( se off. arkiver, katalog nr. 278 Trondenes prosteembete)
000. Menighetssøsterrådet, 1912-1916 (se off. arkiver, katalog nr. 318 Tana sokneprest)
000. Det norske Postmannslag, Tromsø krets, 1927-1937 ( se off. arkiver, katalog nr. 153 Tromsø postkontor)

Trossamfunn og livssynsorganisasjoner
Oversikt over menighetsprotokoller, lysingsbøker og vigselsbøker fra dissentermenigheter i Troms og Finnmark, se blå ringperm.

020. Human-Etisk Forbund, Troms fylkeslag, 1982-1986
134. Sommarøy baptistmenighet, 1892-1994
150. Grøtavær baptistmenighet, 1960-1985
182. Aune baptistmenighet, 1880-1922
582. Harstad og omegn lokallag av Human-Etisk Forbund (uordnet)

Misjonsforeninger

018. Strømmen Misjonsforening, 1862-1884
452. Bispinnens kvinneforening/Bispegårdens misjonsforening (uordnet), (1989-1991, se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
615. Misjonsforeningen Betania, Tranøy (uordnet)
000. Lyngen misjonsforening, 1843-1871 ( se off. arkiver, katalog nr. 284 Lyngen sokneprest)
000. Tromsdalens misjonsforening, 1943-1982 ( se off. arkiver, katalog nr. 291 Tromsøysund sokneprest)
000. Lenvik misjonsforening, 1860-1887 ( se off. arkiver, katalog nr. 297 Lenvik sokneprest)
000. Målselv misjonsforening, 1847-1934 ( se off. arkiver, katalog nr. 298 Målselv sokneprest)
000. Bardu misjonsforening, 1846-1994 ( se off. arkiver, katalog nr. 299 Bardu sokneprest)
000. Prestegårdens misjonsforening (Bardu), 1969-1997 ( se off. arkiver, katalog nr. 299 Bardu sokneprest)
000. Salangen misjonsforening, 1883-1934 ( se off. arkiver, katalog nr. 311 Salangen sokneprest)
000. Sjøveien misjonskvinneforening, 1886-1944 ( se off. arkiver, katalog nr. 311 Salangen sokneprest)
000. Trondenes misjonsforening (Det norske misjonsselskap), 1893-1933 ( se off. arkiver, katalog nr. 304 Trondenes sokneprest)
000. Talvik misjonsforening, 1872-1894 ( se off. arkiver, katalog nr. 321 Talvik sokneprest)
000. Alta misjonsforening, 1855-1879 ( se off. arkiver, katalog nr. 322 Alta sokneprest)
000 Kåfjord misjonsforening, 1857-1877 ( se off. arkiver, katalog nr. 322 Alta sokneprest)
000. Den Norske Israelmisjon (Tromsø), 1973-1991 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Den Kristne Østasiamisjon (Tromsø), 1973-1991 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Harstad og omegns kvinneforening for hedningemisjon, 1908-1949 ( se off. arkiver, katalog nr. 304 Trondenes sokneprest)

Indremisjonsforeninger

000. Tromsø forening for indremisjon, 1857-1911 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Tromsøysund indremisjonsforening, 1883-1928 ( se off. arkiver, katalog nr. 291 Tromsøysund sokneprest)
000. Målselv indremisjonsforening, 1887-1915 ( se off. arkiver, katalog nr. 298 Målselv sokneprest)
000. Setermoen indremisjonsforening, 1934-1952 ( se off. arkiver, katalog nr. 299 Bardu sokneprest)
000. Salangen indremisjonsforening, 1886-1924 ( se off. arkiver, katalog nr. 311 Salangen sokneprest)
000. Øksfjord indremisjonsforening, 1927-1960 ( se off. arkiver, katalog nr. 323 Loppa sokneprest)

Bibelselskap/bibelforeninger

063. Bibelselskapets Stiftskomite, Tromsø, 1906-1923
000. Det norske bibelselskab - Tromsø underavdeling, 1886-1923 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Det norske bibelselskab - Lyngen underavdeling ( se off. arkiver, katalog nr. 284 Lyngen sokneprest)
000. Ibestad underavdeling av Det norske bibelselskap, 1870-1919 ( se off. arkiver, katalog nr. 310 Ibestad sokneprest)
000. Alta-Talvik bibelselskap, 1849-1869 ( se off. arkiver, katalog nr. 322 Alta sokneprest)
000. Kvinnenes bibelforening, 1883-1894 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Målselv bibelforening, 1865-1886 ( se off. arkiver, katalog nr. 298 Målselv sokneprest)
000. Talvik bibelforening, 1872-1897 ( se off. arkiver, katalog nr. 321 Talvik sokneprest)

Andre religiøse foreninger og organisasjoner

069. Norges Samemisjon, 1889-1961 (og Norges Finneforbund, 1910-1925)
000. Tromsø misjonskrets, 1864-1874 ( se off. arkiver, katalog nr. 291 Tromsøysund sokneprest)
000. Selskabet til Christelige Underviisnings- og Andagts- bøgers Udgivelse, 1825-1882 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Domprostgårdens/Domkirkens kirkeforening (Tromsø), 1951-1997 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Foreningen kirkebygg/Byggekomiteen for Tromsdalen kirke, 1957-1968 ( se off. arkiver, katalog nr. 291 Tromsøysund sokneprest)
000. Tromsøysund orgelforening, 1952-1961 ( se off. arkiver, katalog nr. 291 Tromsøysund sokneprest)
000. Mjelde kirkeforening, 1926-1963 ( se off. arkiver, katalog nr. 291 Tromsøysund sokneprest)
000. Mjelde kirkeforening, 1970-1975 ( se off. arkiver, katalog nr. 292 Kvaløy sokneprest)
000. Kaldfjordeidet og omegn kirkeforening, 1959-1967 ( se off. arkiver, katalog nr.292 Kvaløy sokneprest)
000. Sands kirkeforening, 1885-1905 ( se off. arkiver, katalog nr. 305 Sand sokneprest)
000. Diakonissesakens bestyrelse (Ibestad), 1897-1909 ( se off. arkiver, katalog nr. 310 Ibestad sokneprest)
000. Sjøveien kirkeforening, 1933-1938 ( se off. arkiver, katalog nr. 311 Salangen sokneprest)
000. Salangen søndagsskoler, 1957-1979 ( se off. arkiver, katalog nr. 311 Salangen sokneprest)
000. Harstad menighetspleieforening, 1970-1973 ( se off. arkiver, katalog nr. 306 Harstad sokneprest)
000. Harstad kirkes kvinneforening, 1923-1973 ( se off. arkiver, katalog nr. 304 Trondenes sokneprest)
000. Trondenes kirkegårdsforening/kirkering, 1946-1969 ( se off. arkiver, katalog nr. 304 Trondenes sokneprest)
000. Lærerskolens kristelige forening, 1917-1927 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Det kristne elevlaget "Solglytt" (lærerskolen), 1954-1963 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)

Politiske partier og foreninger

Også interesseorganisasjoner under Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge

023. Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge (felleskatalog)
   
  I tillegg er kommet inn følgende "ABANN-materiale":
208. Tromsø Jern- og Metallarbeiderforening, 1934-2005(2008)
221. Tromsøysund Vegarbeiderforening/Tromsø og omegn Arbeidsmandsklubb, 1933-1987
286. Sortland Handel og Kontor, 1945-1993
287. Sør-Varanger Handel og Kontor (uordnet)
289. Målselv Handel og Kontor, 1947-1993
290. Tromsø Handel og Kontor, 1913-1995
291. Handel og Kontor, Nord-Norgeskontoret, 1945-1990
294. Salten Arbeiderparti (stempler)
320. Tromsø Arbeiderpartis Kvinneforening (uordnet)
337. Finnmark Arbeiderparti (uordnet)
338. Sør-Varanger Arbeiderparti (uordnet)
341. Finnmark Arbeiderpartis Kvinneutvalg (uordnet)
343. Vadsø Arbeiderpartis Kvinneforening (uordnet)
347. Nordkapp/Honningsvåg Arbeiderparti, 1945-1979
373. Nordkapp AUL/Nordkapp AUF, 1956-1980
378. Simon Strøms privatarkiv (uordnet)
385. Troms distrikt av NKP/Tromsø Kommunistiske Parti (uordnet)
386. Tromsø Kommunistiske Ungdomslag (uordnet)
434. Kirkenes Arbeidersamfunn (uordnet)
453. Tromsdalen Arbeiderlag (uordnet)
455. Finnmark Arbeidsmannsforening, 1972-1992
456. Troms Arbeidsmannsforening, 1968-1992
457. Tranøy Vegarbeiderforening, 1938-1991
458. Alta Anleggsmaskinklubb, 1979-1984
459. Bidjovagge Arbeidsmannsklubb, 1988-1994
460. Kåfjord Vegarbeiderforening/Kåfjord Klubb av Norsk Arbeidsmandsforbund, 1946-1982
461. Storfjord Arbeidsmannsforening/Storfjord Arbeidsmannsklubb, 1954-1986
501. Alta Handel og Kontor, 1974-1991
502. Andøy Handel og Kontor, 1985-1993
503. Balsfjord Handel og Kontor, 1949-1993
504. Bardu Handel og Kontor, 1951-1997
505. Bø Handel og Kontor, 1948-1993
506. Finnsnes og Omegn Handel og Kontor, 1947-1996
507. Hadsel Handel og Kontor, 1960-1993
508. Lofoten og Vesterålen Handel og Kontor, 1984-1993
509. Melbu Handel og Kontor, 1938-1991
510. Skjervøy Handel og Kontor, 1982-1993
511. Stokmarknes Handel og Kontor, 1935-1991
512. Sørreisa Handels- og Kontorfunksjonærers Forening, 1951-1964
513. Svolvær Handel og Kontor, 1920-1984
514. Vestvågøy Handel og Kontor, 1983-1993
515. Vågan Handel og Kontor, 1981-1993
517. Finnmark Handel og Kontor, 1975-1993
520. Bodø Arbeiderkvinnelag, 1914-1989(2000)
540. Hammerfest Arbeiderpartis Kvinneforening (uordnet)
541. Vadsø Arbeiderparti (uordnet)
542. Vadsø AUL/AUF (uordnet)
545. Solidaritet og Sosialdemokratene (uordnet)
547. Hammerfest NKP (uordnet)
548. Hammerfest Kommunistiske Ungdomslag (uordnet)
549. Sambandet Norge-Sovjetunionen, avd. Hammerfest (uordnet)
559. Bodø Handel og Kontor (uordnet)
560. Fauske Handel og Kontor (uordnet)
561. Glomfjord Handel og Kontor (uordnet)
562. Harstad Handel og Kontor (uordnet)
563. Meløy Handel og Kontor (uordnet)
564. Midt-Troms Handel og Kontor (uordnet)
565. Narvik Handel og Kontor (uordnet)
566. Nord-Troms Handel og Kontor (uordnet)
567. Rana Handel og Kontor (uordnet)
568. Rognan Handel og Kontor (uordnet)
569. Sulitjelma Handel og Kontor (uordnet)
570. Troms Handel og Kontor (uordnet)
571. Vadsø Handel og Kontor (uordnet)
578. Harstad Sosialistisk Vesntreparti (uordnet)
584. Finnmark distrikt av NKP (uordnet)
604. Skulgam-Røsnes Arbeiderlag (uordnet)
   
  Narvik arbeiderparti
042. Høyrekvinneforeninger i Troms, 1918-1994
139. Tromsø Venstrekvinnelag, 1915-1973
167. Troms Venstre/lokallagene i Tromsø og Tromsøysund/Tromsø Venstre, 1929-1988
444. Svalbard Høyre, 1995-2002
000. Tromsø Sosialistiske Forum (lærerskolen), 1959-1963 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)

Arbeiderforeninger

007. Tromsø Arbeiderforening, 1853-1953
022. Tromsø Arbeiderforenings Kvinneforening, 1882-1963
052. Ibestad Arbeiderforening

For faglige arbeiderforeninger, se under Interesseorgansisasjoner ovenfor.

Folkebevegelser/aksjoner

006. Folkebevegelsen mot EEC, 1971-1973
031. Aksjon Kyst-Norge, 1973-1976
153. Nei til Atomvåpen, Tromsø lokallag, 1982-1992
552. Tromsø Nei til EU (uordnet)
000. Kari Marie og Haakon Henriksen (bl.a. Alta-aksjonen), 1967-1982 (se priv. arkiver, katalog nr. 9)

Mållag og -foreninger

046. Trumsfylkets Fyrelesingslag/Troms Fylkesmållag/Troms og Finnmark Mållag, 1912-2000
468. Tromsø Mållag 1976-2004
537. Hålogaland Målkontor, 1920- 1943
000. Mållaget "Heimhug" (lærerskolen), 1904-1958 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Tromsø Lærerskoles Riksmålsforening, 1954-1965 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)

Kvinneforeninger

017. Tromsø Kvinneråd, 1904-
450. Troms prestekoneforening (uordnet)
451. "Prestekonene i Finnmark" (uordnet)
539. Husmorforeningen Nordlys, Sjøvegan (uordnet)
550. Tromsø Soroptimistklubb (uordnet)
000. Tromsø dameforening/Tromsø forening for frivillig syke- pleie og understøttelse av husarme, 1844-1922 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Kvinnenes bibelforening, 1883-1894 (se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Sjøveien misjonskvinneforening, 1886-1944 ( se off. arkiver, katalog nr. 311 Salangen sokneprest)
000. Bukkskinn kvinneforening, 1927-1952 ( se off. arkiver, katalog nr. 297 Lenvik sokneprest)
000. Harstad og omegns kvinneforeninger for hedningemisjon, 1908-1949 ( se off. arkiver, katalog nr. 304 Trondenes sokneprest)
000. Harstad kirkes kvinneforening, 1923-1973 ( se off. arkiver, katalog nr. 304 Trondenes sokneprest)

Se også under Politiske partier og foreninger og Arbeiderforeninger ovenfor.

Andre ideologiske og kulturelle foreninger og organisasjoner

014. Tromsø Muséforening, 1948-1974
047. Komiteen for de vitenskapelige institusjoner i Tromsø - "Kometen", 1928(1918)-1987
048. Nord-Norges sjakkforbund
088. Arktisk Forening, Tromsø, 1946-1986
090. Sangernes Fellesnemnd, Tromsø, 1948-1991
119. Tromsø Hagelag, 1955-1989
142. 5th World Wilderness Congress (Tromsø 1993), 1991-1993
144. Selskabet for Tromsø Bys Vel, 1891-1911
145. Tromsø Arbeiderakademi/Folkeakademi, 1910-1912
151. Tromsø Esperantoklubb La Norda Lumo, 1934-1964
168. Troms Fylkeshusflidslag, 1923-1998
424. Bondeungdomslaget i Tromsø, 1914-1999
445. Longyearbyen jeger- og fiskeforening, 1975-2001
463. Tromsø Bedriftidrettskrets (uordnet)
466. Norges Håndballforbund Region Nord-Norge
497. Bardufoss speidergruppe (uordnet)
524. Tromsø jeger- og fiskerforening
556. Tromsø kunstforening (uordnet)
558. Troms Filatelistklubb
572. Kirkemusikalsk Råd (uordnet)
575. Nord-Hålogaland organistforening/kantor- og organistlag (uordnet)
576. Nord-Hålogaland Kirkesangforbund (uordnet)
577. Troms Oganistlag (uordnet)
617. Tromsø avdeling av Norges speiderforbund (uordnet)
000. Riksmessens kulturkomite, 1952 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Bispedømmerådets hovedkomite for innsamling til folke- kirkens kongegave, 1955 ( se off. arkiver, katalog nr. 276 Tromsø sokneprest)
000. Komite til å forberede kirkejubileet i Salangen i 1964, 1960-1964 ( se off. arkiver, katalog nr. 311 Salangen sokkneprest)
000. Elevlaget "Polarstjerna" (lærerskolen), 1897-1976 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Elevlag/-samfunn ved "fylkeskommunale skoler (i dag) i Troms" ( se off. arkiver, katalog nr. 82 Fylkeskommuneale skoler)
000. Avholdslaget "Nordlys" (lærerskolen), 1896-1976 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Litteraturringen (lærerskolen), 1952-1963 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Tromsø seminarelevers korrespondanseforening (lærer- skolen), 1894-1897 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Elevavisen "Munken" (lærerskolen), 1932-1954 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Avis for elevlaget "Heimlyvern" (lærerskolen), 1936-1956 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. "Fondet for elevutveksling" (lærerskolen), 1949-1953 (se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
000. Elevorganet "Tolken" (lærerskolen), 1954-1986 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)


Teater-, kor- og musikkvirksomhet

104. Tromsø Barneteater/Tromsø Barne- og ungdomsteater, 1961-2001
162. Longyearbyen Amatørteater (uordnet)
000. Munketeatret (lærerskolen), 1952- ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
078. Tromsdalen Blandede Kor, 1951-1990
136. Tromsø Damekor (uordnet)
081. Tromsø Orkesterforening (med Tromsø Ungdomskorps), (1884)1923-1993
126. Tromsø Folkeskoles Musikkorps (uordnet)
163. Longyearbyen Hornorkester, 1953-1960
472. Storsteinnes skole- og ungdomskorps, 1961-1998
473. Hamnvåg Musikkorps, 1977-1999
485. Tromsø Sosialistisk Kor, 1993-1997
528. Tromsø Teaterlag, 1961-2000
529. Hålogaland Teaterselskap/Hålogaland Amatørteaterselskap, 1961-1973
529. Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) 1971-2003
573. Tromsø Blanede Kor/Tromsø Domkor (uordnet)
574. Tromsø Domkirkes Guttekor (uordnet)
  Nordnorsk Amatørteatersenter 1986-1995
   
000. Harstad kirkekor, 1970-1976 ( se off. arkiver, katalog nr. 306 Harstad sokneprest)
000. Tromsø Lærerskoles orkesterforening, 1951-1966 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)

Filmklubber

530. Tromsø Filmklubb

Drift av bibliotek

000. Steinavær fiskeribibliotek, 1892-1905 ( se off. arkiver, katalog nr. 305 Sand sokneprest)

Drift av avis

166. Svalbardposten, 1958-1991 (aviser, ikke komplett)

Sport og spill

050. Kautokeino idrettslag, 1950-1954
083. Tromsø Skiklubb, 1897-1987
496. Troms Turlag, 1924-2005
000. Skoleidrettslaget ved Tromsø gymnas, 1946-1974 ( se off. arkiver, katalog nr. 82 Tromsø gymnas )
000. Lærerskolens idrettslag, 1949-1961 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)
045. Tromsø sjakklubb
519. Vardø politiidrettslag, 1962-1970 (kassabok)
546. Tromsdalen Kappsvømmeklubb, 1964-2000

Fotografvirksomhet

154. Chr. Hansen A/S, Tromsø, 1932-1999

Manuskripter/forarbeider/grunnlagsmateriale

025. J. Solvangs manuskript til Hillesøy gårdshistorie
032. Emil Larsens forarbeider til Lyngen bygdebok, 1970-1974
044. Jørgen Sivertsens forarbeider til Hammerfest bybok, 1936- 1939
074. Ytreberg: Tromsøysund bygdebok, 1954
137. H.r.adv. Gustav Heber, 1917-1953 (manuskripter Finnmark)
160. Biskop Alf Wiigs manuskripter, 1929-1936
172. Grunnlagsmateriale for Ottar Wendelborgs hovedoppgave: Bygdene på Senjas ytterside og fisket på Svensgrunnen (1946)
417. Håvard Dahl Bratreins kildesamling - grunnlags-materiale for Karlsøy og Helgøy bygdebok (kopier)
000. Manuskript til Mehamnfolkets historie (se Lillevik- samlingen, priv. arkiver, katalog nr. 10)
000. Manuskripter til Tromsø bys historie, Narviks historie, Malangen bygdebok, Nordnorske handelssteder m.fl. ( se Nils A. Ytreberg, priv. arkiver, katalog nr. 1)
000. Memoar-manuskript for tiden som avdelingsingeniør i vei- vesenet i Finnmark, 1939-1942 ( se Johannes B. Irgens, Vadsø, priv. arkiver, katalog nr. 34)

Dagbøker

012. Isak M. Karlsens dagbøker (Solem, Malangen), 1870-1911
013. Lærer og kirkesanger Kristen Erlandsens almanakker (Malangen), 1882-1920
140. Kristoffer Skjulhaugs dagbøker (Fenes, Bjarkøy), 1928- 1929 og 1942-1973
143. "Dag Bog holden over de i Isfjorden for brugtte Proviant Varer, med mere" (i Svenskehuset på Kapp Thordsen), 1872- 1873
152. Nils Hankens fangstdagbøker fra Øst-Grønland, 1934-1937
173. Hans I. G. Oldervik (Johansen)s notatbøker, ca. 1904-1930
411. Sokneprest Peter Astrups notatbøker, 1912-(1913/1914 ?)
412. Politimester Christian J. S. Randers dagbok fra grense- rydningskommisjonen mot Russland og Finland 1896
413. Alfred Henriksens notater ang. gruvene i Badderen 1908- 1955
000. Se også Lillevik-samlingen, priv. arkiver, katalog nr. 10
000. Se også Nils A. Ytreberg, priv. arkiver, katalog nr. 1

Andre arkiver/dokumenter

001. Lektor, forfatter Nils A. Ytreberg, Tromsø/Oslo, 1913- 1986--
009. Kari Marie og Haakon Henriksen (bl.a. Alta-aksjonen), 1967-1982
010. Lillevik-samlingen, Mehamn, 1926-1944 (bl.a. dagbøker)
034. Johannes B. Irgens, Vadsø, 1939-1942 (memoar-manuskript, avdelingsingeniør veivesenet i Finnmark), 1952-1956 (arbeid i Norsk-finsk reingjerdekomité)
036. Arvid Larssen, Tromsø (familiedokumenter)
038. Hilmar Eriksen, Hamnvik, 1960-1964 (tillegg og uttalelser til bygdeboka "Det gamle Astafjord og Ibestad")
043. Karl Fjærvoll, Tromsø (landbruket i Nord-Norge og okkupasjonstiden)
068. Skoginspektør Axel Hagemanns avskrifter (for det meste utdrag av embetsprotokoller for Finnmark, 1700-1800- tallet)
071. Rektor Vilhjelm Riksheim, Tromsø (avisutklipp <+en del viser og vers> fra okkupasjonstiden)
084. Ernst Jacobsen A/S, Tromsø/Ernst Jacobsen privat, 1959- 1960 (fiskekjøper/impressario)
086. Iver Strikkert, Tromsø (familiedokumenter)
094. Birger Bergersen, Oslo, 1926-1945 (bl.a. Hvalrådet og Svalbard)
097. Odd Andresen, Tromsø, 1934-1991
112. Carl Sæther, Tromsø, 1900-1942
128. Konrad Hansen, Futjord, Karlsøy, 1943-1967 (poståpner, dampskipsekspeditør, ordfører)
161. Anna Laukslett Mjelde (innleverte papirer: minneoppgaver, prolog og skillingsvise)
170. Regnskapsbok 1806-1855, Iver Larsen Wulff og Lars Petter Iversen Wulff, Strand i Kvæfjord
414. Nils Jernsletten: Medlem av Samerettsutvalget 1980-1997
419. Attester for Jørgen Hansen Kjær, Tromsø, 1902
467. Aslaug Kotte Eriksen, 1930-2003 (arbeid og fagorganisering)
471. Hartvig Sætras privatarkiv (uordnet)
489. Olav Aaseggs slektsmateriale (uordnet)
523. Anders Aunes privatarkiv (uordnet)
580. Johan Bruun-Hanssen (uordnet)
581. Olav Vik Solheim (uordnet)
598. Nils Vassbotn (uordnet)
599. Ivar Kristiansens privatarkiv (uordnet)
600. Erling Ingebrigtsen (uordnet)
614. Bjørn Eidsvold: Rapport om Bardufoss fangeleir (uordnet)
616. Forfatter Jens Hagerup (uordnet) (deponert)
000. Prokuratorene P. C. Nielsen og S. A. Jørstad ( Hammerfest), ca. 1850 (se off. arkiver, katalog nr. 51 Hammerfest sorenskriver)
000. Landbrukssekretær Haakon Dundas (Finnmark), 1933-1943 ( se off. arkiver, katalog nr. 136 Finnmark landbruksselskap)
000. Fylkesmennene Holt og Gabrielsen (Finnmark), 1945-1948 (se off. arkiver, katalog nr. 2)
000. Private brev til amtmennene Cappelen, Buck og Harris (Finnmark), 1829-1853 (se off. arkiver, katalog nr. 2)
000. Personarkiv Hans Simon Johansen, Kaldslett, 1885-1900 ( se off. arkiver, katalog nr. 291 Tromsøysund sokneprest)
000. Marit Georgsen og Olga Lorentzens minnebøker (lærerskolen), 1905-1909 ( se off. arkiver, katalog nr. 135 Tromsø lærerskole)

096

029. Slektsstiler fra Tromsø Amtsskole i Lyngen (Solhov folkehøgskole), 1916-1919, og Trondarnes folkehøgskole, 1919-1920
080. Polarmuseets arkivaliasamling