1.juni 2006 var det 100 år siden Alf Kiil ble født i Målselv i Troms. Kiil omtales som en betydningsfull skikkelse i det norske arkivverk, og var sterkt knyttet til hjemstedet.

Alf Kiil tok hovedfag i historie i 1933, og ble året etter ansatt i Arkivverket der han jobbet i en 40-årsperiode i flere statsarkiv og på Riksarkivet. Da Kiil ble statsarkivar i Trondheim i 1954, ble han også den øverste lederen for Statsarkivkontoret i Tromsø som var opprettet som en avdeling under Statsarkivet i Trondheim to år tidligere.

Kiil glemte aldri sine røtter, og som pensjonist gjorde han et omfattende arbeid som forsker og forfatter innen nordnorsk historie. Dette gjorde han på bakgrunn av en bevisst innsamling av kildemateriale gjennom hele sitt voksne liv. Noe av dette materialet, kjent som Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie, er i dag i Målselv kommunes eie. Materialet er under ordning og katalogisering av Interkommunalt arkiv Troms, og vil bli tilgjengelig for alle interesserte brukere av arkiv.

Alf Kiil var også forfatter av den første norske brukerhåndbok om eldre arkiver, "Arkivkunnskap. Statsarkiva" som kom ut i 1969. Boken beskrives som banebrytende i sin genre.

I 1994 var Alf Kiil på reise til Tromsø, og gjestet slekt og kolleger. Denne turen skulle bli hans siste til en landsdel som betydde mye for ham. Alf Kiil gikk bort 29. januar 1995, 88 år gammel.

Boken "Et livsløp blant arkiver", som Liv Mykland m.fl. har utgitt i Riksarkivarens skriftserie, er en beretning om Alf Kiils liv og arbeid, og en heder til ham og det han har utrettet.