8. april 1940 hadde styret i Tromsø høyres kvinneforening styremøte.

Styreprotokoll Tromsø høyres kvinneforening 9 april 1940

Styreprotokoll Tromsø høyres kvinneforening 9 april 1940

9.april skrev referent Aslaug Matheson Bye følgende tillegg i protokollen: Jeg må tilføie protokollen at det idag den 9de april er skjedd et skjendig overfall på vort land av tyskere som har besatt flere av vore byer og avskåret oss her enhver forbindelse sydover.

   
Styreprotokoll Tromsø høyres kvinneforening 1940

Styreprotokoll Tromsø høyres kvinneforening 1940

Styreprotokoll Tromsø høyres kvinneforening 1945

Styreprotokoll Tromsø høyres kvinneforening 1945

   

Det ble ikke flere styremøter før freden kom. Første styremøte ble avholdt den 19. juli 1945 på Sagatun. I Tromsø Venstrekvinnelag var det heller ikke aktivitet under krigen, i følge protokollen. Deres siste styremøte var 18. januar 1940 og det første etter krigen 10.september 1945.

 

Styreprotokoll Tromsø Venstrekvinnelag 1940

Styreprotokoll Tromsø Venstrekvinnelag 1940

Styreprotokoll Tromsø Venstrekvinnelag 1945

Styreprotokoll Tromsø Venstrekvinnelag 1945