Høyrekvinneforeninger i Troms

Statsarkivet i Tromsø mottok i 1995 arkivmateriale fra flere høyrekvinneforeninger i Troms og disse er samlet i en felleskatalog P-42 Høyrekvinneforeninger i Troms. Tromsø frisinnede venstres kvinneforening, som var forløperen til Tromsø høyrekvinner, ble stiftet 8. september 1919. Foreningen endret på årsmøtet i 1930 navn til Tromøs høyres kvinneforening, det ble samtidig fattet vedtak om innmelding i Høyrekvinners landsforbund. På Høyrekvinnenes landsforbund i 1994 ble Høyrekvinner formelt avviklet og Tromsø høyrekvinner la ned sin virksomhet etter 75 års arbeid. Arkivet består av følgende materiale:

Tromsø høyrekvinners forening

Arkivstykke Fra Til Beskrivelse
1 22.11.1918 12.09.1947 Forhandlingsprotokoll
2 17.11.1947 24.01.1967 Møteprotokoll
3 05.03.1967 07.04.1983 Møteprotokoll
4 21.04.1983 09.12.1991 Møteprotokoll
5 08.01.1992 08.02.1994 Møteprotokoll
6 12.01.1948 18.06.1971 Brevjournal

Lenvik høyrekvinner

Arkivstykke Fra Til Beskrivelse
7 13.11.1968 20.02.1984 Møteprotokoll

Troms krets/fylke av høyrekvinners landsforbund

Arkivstykke Fra Til Beskrivelse Merknad
8 12.07.1960 07.03.1969 Møteprotokoll Troms krets av høyrekvinners landsforbund
9 19.03.1969 13.01.1977 Møteprotokoll Troms krets til 1971
10 11.02.1978 21.10.1990 Møteprotokoll Troms fylkes høyrekvinner
11 18.10.1990 01.10.1994 Møteprotokoll Troms fylkes høyrekvinner

Tromsø Venstrekvinnelag

Stiftet i 1915 og nedlagt i 1973. Katalogen har nr. P-139 og arkivmaterialet består av tre protokoller:

Arkivstykke Fra Til Beskrivelse Merknad
1 1915 1956 Møteprotokoll  
2 1956 1973 Møteprotokoll med løse dokumenter
3 1960 1972 Medlemsfortegnelse