Statsarkivet i Tromsø og Samisk arkiv laget i 2008 ei nettutstilling om Kautokeino-opprøret. Nettutstillingen er den første i i Arkivverket som både er på norsk og samisk. Utstillingen er velegnet til bruk i undervisning sammen med filmen om Kautokeino-opprøret. Alle rettsreferatene er lagt ut med avskrift, i tillegg viser nettutstillingen endel andre kilder knyttet opp til enkeltaktørene i opprøret.

Til nettutstillingen

 

Hvoslefsbrev av 8.november 1852

Hvoslefsbrev av 8.november 1852