I anledning mangfoldsåret lagde Statsarkivet i Tromsø ei nettutstilling: "Kulturmøter på Svalbard under den kalde krigen". Svalbardtraktaten legger til grunn at øygruppa skal være demilitarisert. Verken vest- eller østmaktene kunne utnytte Svalbard militært under den kalde krigen. I hele perioden var det kontakt mellom nordmenn og russere, spesielt knyttet til kultur og idrett. Det var "landskamper" i fotball og på ski og forskjellige opptredener både i Longyearbyen og i Barentsburg.

Forside Svalbardposten mai 1959

Svalbardposten