Brevet

Brevet er festet med to lakksegl på permen i kallsboken for Kistrand prestegjeld. Boka er tatt i bruk i 1853. Jens Otterbech var sogneprest i Kistrand prestegjeld fra 30. mai 1894 til 14. mai 1902. Familien reiste til Øre ved Kristiansund. Det er på avreisedagen fra Kistrand at prestefruen Hanna Otterbech har lagt igjen et avskjedsbrev til sin etterkommer om 100 år.

Konvolutten

På den lille falmede konvolutten står det: "Til den prestefrue, som lever her om 100 år - i året 2002, den 14de mai. fra den prestefrue, som reiste herfra 14de mai - 1902." Med liten skrift er det tilføyd: "eller, hvis der da ingen prestefrue er i Kistrand, den som da er leder i Kistrand prestegaard."

 

 

Konvolutten til prestefruens brev

Konvolutten til prestefruens brev

Lenke til Norsk folkemuseums bilde av Hanna Otterbech på Digitalt museum

-

14. mai 2002

Dagens prestefrue Inger Bækkevar åpnet brevet 14. mai 2002 og hele brevet ble lest opp i Kistrand kirke søndag 19. mai 2002. Bækkevar følger nå tradisjonen. Hun skal skrive et brev som skal forsegles og ligge og vente på prestefruen anno 14. mai 2102

Brevet er lett gulnet, sammenbrettet og på størrelse med et A4-ark. Teksten i brevet var tettskrevet på begge sidene av arket. Det forteller mye om sorgen Hanna Otterbech hadde fordi hun mistet datteren Anna i sykdom.