Vardøhus festning er Norges nordligste og østligste festning. Mer om historikk og festningens bygninger kan man lese om i innledningen i arkivkatalogen.

Arkivet består av kopibøker, brevjournaler, korrespondanse og regnskap, ordrebøker, ruller over personale og slaver, sykdomsforhold, inventar og eiendomssaker, vaktjournaler, øvelser og etteretning, straffesaker, astronomi og meterologiske undersøkelser med mer. Arkivet er på nær 40 hyllemeter og dekker perioden 1694 til 1964, hovedvekten av arkivet er fra 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Fraktebrev fra København til Vardøhus 1800

Fraktebrev fra København 1800

Vardøhus tegning av uniform 1791

Tegning av uniform 1791