Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Dokumenter i Statsarkivet i Tromsø er kommet med i førsteutgaven av Norges dokumentarv med Rettsprotokoller fra arkivet til Sorenskriveren i Finnmark for perioden 1620-1813 og Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845-1914

 

Rettsprotokollene fra arkivet til Sorenskriveren i Finnmark danner en sammenhengende serie for perioden 1620-1813 med unntak av årene 1633-1648. De tapte referatene er delvis gjengitt i annet arkivmateriale fra slutten av 1600-tallet. Rettsreferatene fra Finnmark er en svært verdifulle kilder både i norsk og internasjonal sammenheng fordi materialet går tilbake til 1620 og dekker en lang tidsperiode. Det unike ligger også i at rettssakene er detaljert og fyldig skrevet ned fra begynnelsen til slutten av en sak. Rettsprotokollene inneholder alt av typer saker som ble brakt inn for de lokale tingene i Finnmark i perioden 1620-1813.

Kistrand kommunes arkiv 1845-1914 er blitt anerkjent som en del av Norges dokumentarv på bakgrunn av ca. 240 dokumenter på kvensk og 120 på samisk som finnes i arkivet. Disse minoritetsspråklige dokumentene er ekstremt sjeldne og fremstår som unike både i nasjonal og internasjonal kontekst. Dokumentene viser språklig og kulturelt mangfold i en periode som ellers er svært fattig på dette. Dokumentene synliggjør samer og kvener som aktive deltagere i lokalsamfunnet og demokratiet, de viser at inkludering og toleranse var en mulighet selv i en periode hvor den offisielle fornorskningspolitikken var hard.

 Ytterligere informasjon om dokumentene og historien rundt dem finnes i Kaisa Maliniemi sin rapport Arkivdokumentene forteller: to kommuner – to typer minoritetspolitikk på side: http://www.abm-utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-65.html/
.