Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Sorenskriveren i Finnmark lnr 6 folio 11

Sorenskriveren i Finnmark lnr 6 folio 11

     

Rettsprotokollene gir et godt grunnlag for å studere hvordan rettspraksis ble i Europas ytterste hjørne. Når det gjaldt trolldomssaker (siste trolldomssak var i 1692), så ble alle sakene avgjort på de lokale tingene. Noen av sakene ble ført for lagretten når lagmannen kom på sine runder hvert tredje år. Det er påvist at den besøkende lagmannen synes å ha vært mer negativ til å avsi dødsdommer enn de lokale rettslige embetsmenn på Vardøhus. Det kan se ut for at dommene i de lokale tingene var mye strengere enn i lagrett. Forskning i trolldomssakene viser at både staten og kirken spilte en viktig rolle for hvordan trolldomsprosessene utviklet seg i Finnmark.

Lenke til ei nettutstilling om trolldomsprosessen

I 2011 ble Steilneset åpnet, et minnested over de 91 personene som ble dømt til døden i trolldomsprosessene
Lenke til Steilneset

           


.