I 2013 er det 100 år siden det ble innført allmenn stemmerett for kvinner. Allerede i 1901 fikk imidlertid kvinner med skattbar inntekt, enten alene eller i fellesskap med ektemannen, over en viss størrelse stemmerett ved kommunevalg. De var også selv valgbare. I 1909 ble enkelte kvinner valg-bare ved stortingsvalg. I 1910 fikk kvinner stemmerett ved kommunevalg på lik linje med menn, men først i 1913 ble allmenn statsborgerlig stemmerett uavhengig av kjønn innført.

Arkivverket har i forbindelse med stemmerettsjubileet inngått et samarbeid med Norsk Lokalhistorisk Institutt og lokalhistoriewiki om å skrive biografier om de hundre første kvinnelige kommunestyre-representantene valgt i 1901. Vardø var eneste sted i Troms og Finnmark hvor kvinner ble valgt inn i kommunestyrer. Her ble faktisk to kvinner – Anna Sophie Gundersen og Nikoline Larsen – valgt (se venstremeny).  Mer informasjon om Stemmerettsjubileet finnes i
artikler på lokalhistoriewiki og på Arkivverkets temasider.

I Statsarkivet i Tromsø finnes det kildemateriale både om valgene og de valgte kvinnene.På vår samleside for stemmerettsjubileet presenterer vi også flere kvinnelige pionerer fra Statsarkivet i Tromsø sitt område og relevant kildemateriale. Først ut er vi med en artikkel om Jenny Garfjeld (se venstremeny).