Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Prosessen med å klargjøre arkiv for avlevering tar tid, og man kan regne med at en erfaren person ordner, listefører og etiketterer ca. 10-15 hyllemeter arkiv på en måned.

 Arbeidsprosessen kan deles inn i følgende faser:

1. Forberedelser
2. Sortering
3. Rensing og kassasjon
4. Pakking og innbinding
5. Listeføring
6. Etikettering
7. Sending

Utstyr som trengs ved ordning av arkiv

Utstyr som trengs ved ordning av arkiv

Før du starter opp arbeidet bør du ha følgende utstyr på plass:

-Elektronisk avleveringsliste eller dataprogrammet Asta.
-Arkivbokser
-Syrefrie arkivmapper
-Syrefri omslag (A3 ark)
-Bestandig lim til bokser og etiketter
-Pensel for å påføre lim

Regelverk:

-Arkivloven
-Forskrift om offentlege arkiv
-Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen 
-Kassasjonsregler for din etats fagsaker
-Bestemmelser om avlevering og overføring av ikke-elektroniske arkiver i statsforvaltningen
-Fellesbestemmelser for innbinding av møtebøker, kopibøker, registre m.v. i statlig og kommunal forvaltning.