Statsarkivet og de andre institusjonene i Arkivsenteret i Trondheim tar imot skoleklasser på omvisning og kan også gi en innføring i hvordan man arbeider med kilder. Vi oppbevarer et stort spekter av kildemateriale som kan fortelle om vår lokalhistorie, som kan brukes i undervisningen. Vi kan sammenstille materiale om temaer som dere ønsker å arbeide med.

Vi har en stor lesesal dit skoleelever er velkommen. Lesesalen er delt inn i en stille sone og en sone der det er lov å snakke sammen under arbeidets gang. Alle plasser har uttak for PC og tilgang til Internett. Om du er interessert i å besøke arkivet med en skoleklasse, ta kontakt med: maria.press@arkivverket.no  tel. 73884530

 

Trøndelag i krigstid - ny versjon!

Trøndelag i krigstid

Trøndelag i krigstid - arkivkilder for bruk i skolen

Statsarkivet har utarbeidet en ny versjon av  forskningsboksen "Trøndelag i krigstid". Den er nå ennå bedre tilpasset elever i 9. klasse. Boksen inneholder ca. 40 dokumenter fra krigens dager og oppgaver til disse.  Boksen kan kjøpes for 150 kr og brukes på egen hånd, eller den kan brukes hos oss under veiledning av våre arkivarer/pedagoger.

Ved besøk hos oss kan elevene utforske gamle dokumenter som ble skrevet under 2. verdenskrig. Under veiledning av en historiker/arkivar får elevene jobbe med enkle kildekritiske oppgaver knyttet til dokumentene. Formålet er å la elevene lære både om kildekritikk og om okkupasjonen i Trøndelag på en jordnær måte. Vi tar en pause underveis med en guidet tur i den gamle ubåtbunkeren og i arkivmagasinene

Les mer om forskningsboksen her

Når? . Tidspunkt avtales. Arrangementet er gratis.
Påmelding  til maria.press@arkivverket.no   Tel. 73 88 45 30  eller 73 88 45 34

Lærerveiledning

Forskningsboksen kan kjøpes gjeonnom nettbutikken.

Kildenett.no

Statsarkivet i Trondheim har vært med på å bygge opp nettstedet Kildenett.no for ungdomsskolen og videregående skole i Trøndelag tok i 2013 over ansvaret for nettstedet. På Kildenett.no finner du ca. 500 dokumenter som er hentet fra våre magasiner, samt digitale kopier av fotografier, gjenstander, aviser og bøker fra flere museer og bibliotek i Trøndelag. Tilsammen utgjører dette en del av det historiske råmaterialet som man kan bruke om man vil forske i Trøndelags historie. På nettstedet finnes også oppgaver for skoleelever, knyttet til læreplanene. Les mer på www.kildenett.no

§113

Som en del av den nasjonale jubileumsmarkeringen for Grunnloven i 2014 arrangerer Arkivverket, under ledelse av Statsarkivet i Trondheim en teaterforestilling som setter fokus på demokratiets kår og uttrykksformer fra 1814 til i dag. Forestillingen har fått navnet § 113  Forestillingen som retter seg mot ungdom utarbeides av  profesjonelle scenekunstnere men ungdommer i videregående skole deltar  i utarbeidelsen av forestillingen. Forestillingen skal etter planen vises for videregående skoler i Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø i løpet av 2014. I produksjonsfasen utføres produksjonsverksteder på flere skoler.

Arkiv - hva er det?

Vi har utarbeidet en kort digital fortelling om hva arkiv egentlig er. Den er laget for ungdom, men passer også bra for voksne. Til fortellingen