Trøndelag i krigstid - arkivkilder til bruk for skolen. 

Trøndelag i krigstid

Trøndelag i krigstid - arkivkilder for bruk i skolen

Statsarkivet i Trondheim har utarbeidet en forskningsboks for skolen som inneholder fargekopier av arkivdokumenter fra 2. verdenskrig og arbeidsoppgaver til disse. Dokumentene er brev, telegrammer, politirapporter osv. fra Trøndelag fra krigens dager. I boksen ligger 8 mapper med følgende temaer:

1) 9. april 1940 
2) Propaganda og sensur 1
3) Propaganda og sensur 2
4) Jødeforfølgelser
5) Julius Paltiel
6) Skoleungdom i krigstid
7) Sivil motstand
8) Dagligliv under krigen

Oppgavene, som er tilpasset elever i ungdomsskolen og videregående skole, stiller spørsmål om kildenes tilkomstsituasjon, troverdighet og informasjonsverdi. På den måten kan elevene lære om kildebruk og kildekritikk. Elevene vil også komme i kontakt med begrepene primærkilder og sekundærkilder. Kunnskapsløftet stiller krav om at elever i historiefaget skal arbeide på samme måte som forskere og lære å håndtere og vurdere ulike typer kilder. Her vil forskningsboksen være et uunnværlig redskap! Samtidig vil elevene finne mye spennende fakta i de unike dokumentene, som kan stimulere til videre arbeid med temaet 2. verdenskrig. 

Fargekopiene er trykket på kraftig papir slik at de skal kunne brukes flere ganger. Boksen kan kjøpes for 300 kr på Statsarkivet eller gjennom nettbutikken. 

Boksen kan brukes på egen hånd, men den kan også brukes i Statsarkivets lokaler under vår veiledning. Elevene får da også med seg en spennende omvisning i våre magasiner, som ligger i den gamle u-båtbunkeren Dora1. 

Påmelding: post@arkivverket.no eller telefon 73 88 45 00.

Lærerveiledning