Historikk

Statsarkivet i Trondheim ble etablert i november 1850 som den første regionale arkivinstitusjonen i Norden. I følge en kongelig resolusjon av 1837 skulle alle lokale og regionale arkiver i Norge sendes til Riksarkivet i Oslo for oppbevaring. Dette ble imidlertid ikke gjennomført ettersom det var trangt om plassen i Riksarkivet, og ettersom de offentlige kontorene i Midt- og Nord-Norge ikke gjerne ville sende sine arkiv så langt fra hjemstedet. Et lokalt initiativ om å opprette et Centralarkiv i Trondheim for midt- og nordnorge førte derfor fram. Den 22 november 1850 åpnet "Centralarchivet for Trondhjems og Tromsø stifter" i kommandantboligen ved Kristianstens festning. Arkivsjef ble en arkivar fra Riksarkivet - Domenicus Nagel Bech.

Her lå statsarkivet 1850-1865

Her lå statsarkivet 1850-1865

I kommandantboligen var det trangt, mørkt og kaldt og det var vanskelig for publikum å ta seg hit opp fra byen. Etter mange påtrykk til Stiftsdireksjon og departement kunne arkivet i 1865 flytte inn i helt nybygde lokaler i Bispegata 7. Bygget var tegnet av arkitekt Eilert Christian Brodtkorb og var svært moderne for sin tid.

Arkivet i Bispegata 1865-1927

Arkivet i Bispegata 1865-1927

Men etter noen få år var også dette huset fullt! Arkiv ble stablet på mørkeloftet mens man ventet på nye lokaler. En lang forhandlingsprosess om nye lokaler startet, og i 1927 flyttet arkivet til sist inn i en ny arkivbygning i Høgskolevegen 12, og huset i Bispegata ble revet.

Høgskolevegen 12

Høgskolevegen 12

Arkivet i Høgskolevegen 12 var tegnet av arkitekt Schytte-Berg. Det var stort og romslig, men avleveringene fra de lokale myndighetene økte og snart var det dårlig med plass også her. Fra og med 1980-tallet måtte statsarkivet leie tilleggslokaler, først på Moholt og deretter på Dora.

Statsarkivet ble i Høgskolevegen fram til 2006 da man flyttet helt og holdent over til Dora 1 på Nyhavna. Her ble arkivene satt opp inne i bunkeren, og publikumsarealer og kontorer ble etablert i et tilbygg på forsiden av bunkeren. Nå flyttet man også sammen med to andre arkiv og et bibliotek og skapte et Arkivsenter.

Ubåtbunkeren Dora

Ubåtbunkeren Dora

Dora ble bygget som en u-båtbunker av tyskerne under annen verdenskrig og er idag privateid. Her har, utover arkiv, også flere museer sine magasiner. Dessuten lånes rom regelmessig ut til kunstnere og rockeband m.m.slik at en Kulturbunker er i ferd med å vokse fram.

Ubåtbunkeren Dora 1

Ubåtbunkeren Dora 1

Statsarkivet i Trondheim

Statsarkivet i Trondheim. Foto: Tor Arne Granmo.

Les mer om Statsarkivets historie i boken "Statsarkivet i Trondheim 1850-2000 - en beretning", Riksarkivarens skriftserie 10.

Se også vår nettutstilling som ble laget i anledning av Arkivverkets 100-årsjubileum i 2004.