Vi arbeider med å legge katalogene over arkivene på Arkivportalen.no - men foreløpig er bare en del av katalogene lagt ut her. Du finner samtlige kataloger på vår lesesalsekspedisjon.

De kildene som er mye etterspurt av slektsforskere og de som søker informasjon om en eiendom er lagt ut på Digitalarkivet, som er Arkivverkets digitale lesesal. Her finner du bl.a. kirkebøker, tinglyste dokumenter, emigrantprotokoller, folketellinger og mye mer!

Tips og veiledning

Om du ikke vet hvor du skal begynne å søke etter informasjon kan du ta en titt på vår tematiske veiledningsside under menypunktet "Tema"

Vi anbefaler også boken "Håndbok for brukere av statsarkivene" av Liv Mykland. Den beskriver hvilket arkivmateriale som finnes i statsarkivene, hvilken administrativ sammenheng de er skapt i, og hvordan man finner fram i det. Den er til salgs i bokhandelen og står framme på vår lesesal.

Søker du etter tinglyst materiale? Da må du vite hvilket sorenskriveri din kommune har hørt til. Her finner du en liste over alle kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland og deres sorenskriverdistrikt fram til 1950.

Statlige arkiv

Eksempel på statlige arkiv som er mye etterspurt hos oss er 

  • sorenskrivere og byfogder (her finnes for eks. pantebøker, panteregistre, skifteprotokoller, rettsprotokoller)
  • prester (med bl.a. kirkebøkene)
  • politi/lensmann
  • fengsel
  • amtmann/fylkesmann
  • militæret frem til 1939
  • høyere skoler
  • folketellinger

     

 Privatarkiv

Statsarkivet oppbevarer over 600 privatarkiv, altså arkiv etter privatpersoner, foreninger, bedrifter etc. Vi er også depot for Arbeiderbevegelsens arkiv Trøndelag som består av ca. 400 småarkiv fra fagforeninger og lag knyttet til LO og Arbeiderpartiet. En oversikt over våre privatarkiv kan du få på Arkivportalen.no gjennom å velge oppbevaringssted "Statsarkivet i Trondheim" og deretter hake av for samfunnssektor "privat".

Noen av våre største privatarkiver er arkivene etter handelshusene på 1700-tallet, samt arkivet etter Røros kobberverk, som ligger på UNESCOs liste over Norges dokumentarv.

Kart og tegninger

Statsarkivet har en stor samling med utrykte kart og tegninger over byer, steder, gårder, bruer osv. helt tilbake til 1600-tallet. Disse kartene er som regel plukket ut fra sin opprinnelige sammenheng. Da katalogen over materialet ble laget forsøkte man å identifisere kartene mest mulig, og beskrive sammenhengen de hadde kommet til i.

 

Fotografier

Fotografier inngår ofte som en del av et arkiv. Da finner man dem ofte registrert under bokstaven U i katalogen, men bilder kan også gjemme seg andre steder i arkivet. Statsarkivet i Trondheim har ett stort fotoarkiv - Arbeideravisas fotoarkiv. Det ble avlevert til Statsarkivet etter at Arbeideravisa ble lagt ned i 1993. Samlingen består av ca 100 hyllemeter med bilder som er katalogisert på emne. Fotografiene er hovedsakelig fra 1980-90-tallet.

 

Spesialsamlinger

Statsarkivet oppbevarer noen eldre emneordnede samlinger som kan bestilles til lesesalen.