Lesesalen

Lesesalen i Arkivsenteret på Dora. Foto: Benedikte Skarvik.

Statsarkivet i Trondheim deler lesesal med de andre arkivene og bibliotekene i Arkivsenteret - Interkommunalt arkiv Trøndelag, Trondheim Byarkiv, NTNU Universiotetbiblioteket og Forsvarsmuseets bibliotek. På vår lesesal kan du derfor benytte både statlige, kommunale og private arkiv og trykt litteratur. Lesesalen har 60 plasser som er fordelt på tre rom:

I det ene rommet er det lov å snakke sammen. Her kan små og store grupper sitte, eller de som gjerne vil samtale med andre under arbeidets gang. I det andre rommet skal det være stille. I det tredje rommet finnes mikrofilm/mikrokortlesere og pcer med internettoppkobling der man kan søke i dataregistrerte og skannede kilder.

På alle lesesalsplasser er det strømuttak, uttak for nettverkskabel og tilgang til trådløst nettverk slik at man kan arbeide med bærbar pc og ha tilgang til Internett. Det er mulig å låne nettverkskabel i lesesalskranken.

Bestilling og henting

Du bestiller arkivmateriale ut fra katalogene på lesesalsekspedisjonen eller fra katlaoger på nett. Personalet bak skranken kan hjelpe deg med å finne fram i katalogene og med å fylle ut bestillingsblanketten. De kan også tipse om arkiv som kan være relevante for ditt arbeid.

De bestilte arkivsakene hentes løpende, vanligvis innen en halv time, og bringes til ditt bord på lesesalen. Vær oppmerksom på at materiale som skal benyttes på torsdagkvelder må bestilles senest kl. 14.30.

Lesesalsskranken. Foto: Benedikte Skarvik.

Regler for bruk av arkivsaker

Våre arkivsaker finnes bare i ett eksemplar. De kan derfor ikke lånes hjem, og når man bruker dem på lesesalen må man være forsiktig. Det er ikke lov å endre rekkefølgen på dokumentene i en pakke. Man får ikke brette ark eller skrive på dem. Protokoller bør settes opp på lesestativ. Det er selvfølgelig ikke lov å spise og drikke på lesesalen - det kan du gjøre i kafeen i 4. etasje.

Tilbakelevering

Når du er ferdig med et arkivmateriale skal du levere det tilbake til lesesalsvakten. Du får da en kvitteringsseddel som viser at du har levert materialet tilbake. Det kan også være lurt å spare på kvitteringen slik at du husker hvilket arkivmateriale du har gått gjennom.

Mikrofilm/PC

En del eldre manntal, lensregnskaper, m.m. er mikrofilmet. Filmene/kortene står framme på mikrofilmlesesalen og kan brukes uten bestilling. Du kan selv forsyne deg med mikrokort/film og sette dem tilbake på plass når du er ferdig. Det er mulig å ta kopier i en spesiell mikrokort/filmlesere. På mikrofilmlesesalen står også flere pcer som du kan bruke for å søke i Digitalarkivet - der finner du for eks. kirkebøker, folketellinger, tinglysingsmateirale, skifter, emigrantprotokoller m.m.

Mikrofilmlesere og pcer står i en egen lesesal. Foto: Tor-Arne Granmo.

Referanselitteratur

På lesesalen og i ekspedisjonsområdet finnes bøker som du kan benytte uten bestilling. Her står bygdebøker for Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Her finnes oppslagsverk, håndbøker i slektsgransking, i arkivforskning og i administrasjonshistorie. Her finnes også adressebøker og kommuneforhandlinger for Trondheim m.m. Du kan dessuten bestille magsinerte bøker fra Universitetsbiblioteket, Statsarkivets bibliotek og Forsvarsmuseets bibliotek til lesesalen. Universitetsbiblioteket praktiserer hjemlån dersom du er registrert låntaker hos NTNU.

Kopiering

Du kan bestille kopier av arkivmateriale i lesesalsskranken. Du kan også fotofrafere kilder med eget kamera - men si da fra i skranken først!