Nettutstillinger

Statsarkivet i Trondheim har gjort både store og små nettustillinger som er basert på arkivmateriale som vi oppbevarer. Noen av dem er gjort i forbindelse med Arkivenes dag, og andre er laget som et apropos til aktuelle hendelser.

 8. februar 2012 ble Røros kobberverks arkiv tatt opp på UNESCOs liste ov er Norges dokumentarv. Vi presenterer arkivet her

Røros kobberverks arkiv

Røros kobberverks arkiv