Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Her er en historie om en stor tragedie som rammet et lite lokalsamfunn forrige gang det var finanskrise. Les historien om Flora spareforening i Selbu som mistet nesten alt i bankkrisen 1924.

Flora spareforening

Fra Flora spareforenings arkiv

26. november 1894 kalte Flora ungdomsforening inn til offentlig møte. Innkallingen gikk ut til hele Flora, ei lita bygd i Selbu, og formålet med møtet var å opprette en spareforening. På møtet fortalte en på forhånd nedsatt komité om hvilke fordeler en slik spareforening ville gi både det enkelte individ og ”det hele samfund”. De fremmøtte, syv i tallet, ble overbevist, og Flora spareforening ble etablert. Hensikten med foreningen var å fremme større sparsomhet og flid, og å virke for utryddelsen av alt som kunne ødelegge den enkeltes velstand. Medlemmene forpliktet seg til å spare penger jevnlig, og foreningens kasserer skulle sørge for å sette inn pengene på en felles konto i Selbu Sparebank.

Spareforeningen ble en stor suksess. Allerede ved utgangen av 1898 var det 59 forskjellige innskytere i foreningen, og i 1918 hadde tallet vokst til 117. Store deler av bygdas voksne befolkning var med, og til sammen hadde foreningens kapital vokst til nesten 19,000 kroner, en betydelig sum. De driftige menneskene i spareforeningen bestemte seg samme år for å overføre over halvparten av kapitalen til en konto i Handelsbanken i Trondheim.

Foreningens forhandlingsprotokoll gir ingen forklaring på hvorfor man satset på en ny bank, men det er lett å tenke seg at medlemmene ble lokket av bedre rentebetingelser. Den norske Handelsbank var tross alt en storbank, Norges fjerde største ved inngangen til 1920-tallet, og dermed noe helt annet enn den lille lokalbanken i Selbu.

Problemet var bare at store banker kan komme opp i store vanskeligheter. Handelsbanken kom i problemer under bankkrise på 20-tallet, og selv ikke en langvarig redningsaksjon fra Norges Bank kunne redde Trondheimsbanken. 15. oktober 1924 ble banken satt under offentlig administrasjon, og innskyterne, som Flora spareforening, kunne ikke lenger fritt ta ut pengene sine. Selv om formannen i foreningen hadde forstått at banken var i problemer, rakk han ikke å få tatt ut pengene før Handelsbanken ble satt under administrasjon. Etter det, var det for sent.

Handelsbanken kom aldri i normal drift igjen, og i 1935 ble banken endelig avviklet. Aksjonærene i bankene mistet alt, mens innskyterne (deriblant Florens spareforening) kun fikk tilbake 39,5 % av pengene sine.

Statsarkivet i Trondheim mottar hvert år store mengder med arkivsaker skapt av statlige institusjoner, men vi tar også imot privatarkiver som har betydning for vår historie og vår nasjonale selvforståelse. Selv om arkivet etter Flora spareforening er lite, det fyller kun en arkivboks, kan det brukes til å gi oss en bedre forståelse av helt sentrale fenomener, som for eksempel bankkrisa på 20-tallet.
.