Organisasjon og personale

Statsarkivet i Trondheim er statsarkiv for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Vi er en del av Arkivverket. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Riksarkivaren er leder for Arkivverket. Statsarkivar Astrid Løvlien er leder for Statsarkivet i Trondheim.

Statsarkivet er samlokalisert med flere arkiv og bibliotek i Arkivsenteret på Dora: Interkommunalt arkiv Trøndelag, Trondheim Byarkiv, NTNU Universitetsbiblioteket og Forsvarsmuseets bibliotek. Vi samarbeider på flere områder og har felles lesesal.