I Riksarkivet blir spesialmateriale funnet fram to ganger hver dag, kl.10.00 og kl. 13.00. Se ellers institusjonenes hjemmesider for ytterligere opplysninger.

Middelalderdokumenter

For å bruke et dokument må du kjenne dets datering og arkivsignatur. Fra tiden før 1570 finner du disse opplysningene i de trykte kildeutgavene Diplomatarium Norvegicum og Regesta Norvegica. De er begge søkbare i Dokumentasjonsprosjektet. Der vil du kunne søke på person- og stedsnavn, samt datering.

Riksarkivets middelalderdokumenter før 1570 er registrert i vår katalogdatabase. Der vil du kunne se om det brevet du søker finnes i vår samling.

Utrykte diplomer fra tiden etter 1570 er du foreløpig henvist til å lete etter i seddelregistre i Riksarkivet. Disse er ordnet både etter sted og dato.

Riksarkivets middelalderdokumenter før 1570 er fotografert, og det er disse fotografiene i størrelse 1:1 som normalt blir brukt på lesesalen.

Kart og tegninger

Kart og tegninger kan enten ligge i egne samlinger eller sammen med andre dokumenter i det arkivet de er en del av.

Materiale som er skilt ut som egne samlinger er gjerne katalogisert for seg, og noen av disse katalogene er tilgjengelige på Internett. Databaser over en del kart og tegninger i statsarkivene i Hamar, Stavanger og Bergen finner du på Digitalarkivet. Katalogen over kart og tegninger i Statsarkivet i Trondheim ligger på nettsidene til Arkivsenteret i Trondheim.

Riksarkivets kartsamling er registrert i en base som foreløpig ikke er tilgjengelig på nettet, men finnes i papirutskrift på Riksarkivets lesesal. Den består av 27 bind, først ordnet etter fylke og kommune og så kronologisk innenfor disse.

For å finne de kartene som fremdeles ligger blant arkivsakene, kan du søke i vår katalogdatabase. Innenfor det enkelte arkiv kan det være serier med kart, de vil da som regel være registrert under bokstaven T. Kart og tegninger som ligger blant andre dokumenter, kan du finne ved å bruke fritekstsøk.

Se også temasidene om kart og tegninger i Arkivverket.

Fotografier

De fleste fotografiene i Arkivverket hører til i et arkiv og er registrert i den sammenheng. De er ikke ordnet etter sted eller emne, og det finnes derfor ikke noen samlet inngang til dem.

Du må lete i arkivet til den instansen som har arbeidet med det emnet du er interessert i. Det kan du gjøre i vår katalogdatabase.Innenfor det enkelte arkiv vil seriene med fotografier ofte være registrert under bokstaven U. Du kan også prøve med et fritekstsøk.

Det finnes en egen papirkatalog over fotomateriale i Riksarkivet. Denne inneholder en samlet oversikt over arkiver det er fotografier i, og hvor i arkivene de ligger. En orientering om fotomaterialet ved Statsarkivet i Stavanger finner du på hjemmesidene til Fotonettverk i Rogaland.

Se også temasidene om foto i Arkivverket.

Kopier

Arkivverket kan levere kopier på papir eller i elektronisk form av nesten alt spesialmaterialet. Et unntak er fotografier som kan være sperret av personvernhensyn. For nærmere opplysninger om Riksarkivets fototjenester, se Våre tjenester.

Ved publisering av materialet må du oppgi oppbevaringssted og arkivsignatur. Ved gjengivelse av fotografier må fotografens navn oppgis. Hvis det ikke er kjent, skriver du: Fotograf ukjent.