Samlingene i Riksarkivet inneholder materiale fra hele landet, mens statsarkivene har mindre, lokale samlinger av forskjellig slag. Samlingene er delt inn i ulike typer etter innholdet:

Det finnes også andre, mindre samlinger.