Avskrift fra Høyesterett 1782

Dette er en avskrift fra arkivet etter Høyesterett før 1814, som ligger i det danske Rigsarkivet. Avskriften gjelder norske saker som var innstevnet for Høyesterett, og nederst til høyre kan vi lese om Anne Siversdatter som hadde begått den forbrytelse å få fire barn uten å være gift. For det ble hun i 1782 dømt til å bøte 12 lodd sølv og sitte 8 år i Christiania Tugthus. (NRA, Avskriftsamlingen, EA-4022/Fc/L0135)

Riksarkivet har en relativt stor samling avskrifter av materiale, særlig fra København, noe fra Stockholm og litt fra andre utenlandske arkivinstitusjoner. Noe av originalmaterialet fra København er senere overført til Riksarkivet. Avskriftene kan da være enklere å lese enn originalene. Katalogen over Avskriftsamlingen i Riksarkivet er tilgjengelig i Arkivportalen.

Statsarkivene kan også ha avskrifter av materiale som blir oppbevart andre steder, men som gjelder deres område. De fleste vil også ha samlinger av avskrifter som er gjort av eget materiale til rettslig bruk.