Samlinger

Nesten alle kart og tegninger er utarbeidet for forvaltningsmessige formål og hører i utgangspunktet til et arkiv. Det er ofte vanskelig å oppbevare dem forsvarlig sammen med arkivsakene de tilhører. Mange er derfor skilt ut og lagt i spesialtilpassete skuffer eller skap som egne kartsamlinger. Det ligger likevel fremdeles mange kart og tegninger i arkivene.

I Riksarkivets kart- og tegningssamling er det ca. 110 000 kart og tegninger. Mange statsarkiv har også egne kartsamlinger.

Akvarell av Akershus slott

Denne akvarellen av Akershus fra rundt 1760 ligger i Riksarkivets kart- og tegningssamling. Den viser to profiler av slottet, og i bygningen til venstre er ”Archivet” tegnet inn med bokstaven C. Der lå det arkivmateriale som etter 1814 ble en del av Riksarkivet. (NRA, KBK XVIII-I 2å)


Kataloger

Det er laget egne kataloger over kartsamlingene, men de fleste er foreløpig ikke tilgjengelig elektronisk. Databaser over kart ved statsarkivene i Hamar, Stavanger og Bergen finnes på Digitalarkivet.

Katalog over kart ved Statsarkivet i Trondheim finnes på Arkivsenterets hjemmesider.

Bokserien ”Gamle norske kart” (utg. 1979-1985) inneholder fylkesbind med oversikt over utrykte kart fra de siste 300 år og opplysninger om oppbevaringssted.

Se også våre temasider om kart og tegninger.