Nils Trosners dagbok

Den norske matrosen Nils Trosner tjenestegjorde i den dansk-norske flåten under den store nordiske krig. I årene 1710-14 fylte han to dagbøker med beretninger og tegninger fra livet om bord. Her ser vi hans beskrivelse av slaget i Køge bukt 4. oktober 1710, da orlogsskipet Dannebrog gikk i luften med om lag 550 mann. Dagbøkene er digitalisert. (NRA, Manuskriptsamlingen, EA-3667/G/L0048.a)

Riksarkivets manuskriptsamling er ordnet i fire serier etter format.

Som eksempler fra Riksarkivets manuskriptsamling kan vi nevne

  • avskrifter av Rentekammerets norske bestallinger 1661-1814
  • Conradine Dunkers opptegnelser og brev
  • F. Schiørns oversikter over den norske kirkes embeter og prester.
    Han samlet også portretter av prestene.
  • matros Nils Trosners illustrerte dagbok fra den store nordiske krig. Dagboka er digitalisert (bind 1 og bind 2).

Også ved statsarkivene kan det være mindre samlinger av manuskripter.