Kongebrev 1753- ekteskapstillatelse

I Personaliasamlingen i Riksarkivet ligger mange forskjellige slags dokumenter knyttet til slektsnavn. I mappen ”Elster” ligger et kongebrev fra 1753 der Lorentz Elster og Catharina Sophia Christensdatter får tillatelse til å gifte seg, til tross for at de er søskenbarn. (NRA, Personaliasamlingen, EA-4025/G/L0037.a)

De personhistoriske samlingene kan inneholde både private og offentlige originaldokumenter. De kan også inneholde avskrifter og slektshistoriske notater. Samlingene er enten dannet i institusjonen selv eller ved at private slektsforskere har gitt sitt materiale til arkivet. Noen personhistoriske samlinger kan også være registrert som privatarkiver.

Katalogen til Personaliasamlingen i Riksarkivet er søkbar i Felleskatalogen.

Av andre større personhistoriske samlinger kan nevnes

  • Lassens samlinger i Riksarkivet
  • Delgobes samlinger ved Statsarkivet i Oslo
  • Lensmann Løvigs og sorenskriver Steens samlinger ved Statsarkivet i Bergen
  • Hornemanns stamtavler og samlinger ved Statsarkivet i Trondheim.

Alle disse er mikrofilmet. Lassen og Delgobe er også digitalisert.

Det finnes også opplysninger om andre samlinger i statsarkivene på deres hjemmesider.