Tordenskiolds familievåpen

Peter Wessel ble i 1716 adlet under navnet Tordenskiold og gitt et nytt familievåpen. Her ser vi et nyere avtrykk av dette seglet i Riksarkivets seglsamling. (NRA, Seglsamlingen, Tordenskiold nr. 1)

.

Fra først av ble segl hengt i remmer eller snorer under dokumentet det hørte til. Senere ble det vanlig å lage seglavtrykk på selve dokumentet. Seglet kunne være i voks, bly, papir eller lakk. En stempelplate kalt signet eller stamp ble brukt til å lage avtrykket.

De fleste segl sitter fremdeles fast på dokumentene de ble festet til, og ligger i arkivene. Men en del originale segl er gjennom tidene blitt fjernet fra dokumentene og lagt til egne samlinger. Der kan det også finnes nyere avstøpninger og kopier, samt signeter og stamper.

Bare Riksarkivet har en egen seglsamling.

Riksarkivet har også tegninger av ca. 20 000 segl fra middelalderen og fram til ca. 1650.