Gavebrev fra Jølster

Originalt gavebrev fra Jølster i Sogn og Fjordane fra 1767. Hans Olsen Svidalsnes gir en part i gården som morgengave til sin ”Kiæreste” Anna Andersdatter. (NRA, Localia, EA-4024/F/L0038)

Disse samlingene har oppstått over tid og består både av private og offentlige dokumenter som er tatt ut av sin arkivsammenheng.

De kan også inneholde avskrifter. Samlingene har fått liten tilvekst de siste tiårene. 

Riksarkivets samling kalles Localia. I samlingen ligger mange dokumenter om eiendomsforhold, de fleste er kopier fra rettsprotokoller.

Katalogen er søkbar i Arkivportalen.

Det finnes opplysninger om samlingene i statsarkivene på deres hjemmesider.