I statsarkivene finner du kilder som har oppstått i ditt nærmiljø, og i Riksarkivet finner du arkiv fra regjering, departementene og andre sentrale etater. Både Riksarkivet og statsarkivene oppbevarer arkiv etter private aktører, som foreninger, bedrifter og privatpersoner. Arkivene består av brev, protokoller, fotografier, gamle kart og mye annet spennende!

Vi tar gjerne imot skoleklasser på omvisning. Vi kan også hjelpe til med å sammenstille kilder som kan benyttes i skolenes undervisning. I våre arkiv kan elevene gjøre undersøkelser på egen hånd og få en nærhet til historien som lærebøkene ikke kan formidle.

Riksarkivet og flere statsarkiv har utviklet undervisningsopplegg for skolen knyttet opp mot skolens læreplaner– les mer om disse på statsarkivenes og Riksarkivets hjemmesider. Dersom det ikke finnes noe ferdig opplegg for skolen i ditt statsarkiv, ta kontakt så kan vi kanskje utarbeide et undervisningsopplegg i fellesskap!

Arkivverket har også en digital lesesal, Digitalarkivet. Her ligger folketellinger, kirkebøker tinglysingsmateriale, emigrantprotokoller og mye mer. Materialet er gratis å bruke, og egner seg utmerket for bruk i skolen.

For videregående trinn:
I perioden 2014-2016 har Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene) samarbeidet med Nasjonal Digital Læringsarena som høsten 2016 lanserer historiefaget på sine sider. Her har Riksarkivet og statsarkivene bidratt med en rekke oppgaver og fagartikler nært knyttet opp mot læreplanens kompetansemål. NDLA sine sider har vg2 og vg3 som målgruppe.

Se oversikt over våre bidrag her

For lavere klassetrinn se i menyen til høyre.