Hva er arkiv?

Myndigheter og institusjoner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner produserer og mottar store mengder dokumentasjon som følge av sin virksomhet. Dette materialet bevares og systematiseres i arkiv, slik at det blir mulig å gå tilbake og finne opplysninger om hva som er blitt gjort tidligere.

Om våre arkiver

Arkivverket mottar arkivene fra den sentrale og lokale statsforvaltningen, samt privatarkiver. Hva inneholder disse arkivene?

Hvor finnes arkivene?

Hvor finner du arkivet du er interessert i?

Komme i gang

Å komme til arkivet kan være forvirrende for en førstegangsbruker. Det er viktig å bruke tid i starten på å gjøre seg kjent med hvordan arkivene er bygd opp, hva de inneholder, og hvilke søkemuligheter man har.

Forskere og studenter

Arkivene er uvurderlige kilder for forskere og studenter.

Slektsgransking

Folk som søker opplysninger om egne eller andres forfedre, slektsgranskerne, er blant Arkivverkets flittigste brukere.

Faguttrykk

Lær deg arkivterminologien!