Finne rett arkivskaper

Det er nødvendig å vite hvilken eller hvilke arkivskapere som har vært involvert i den saken du vil undersøke. Arkiv er ikke systematisert etter emner og personer, slik som bøkene i et bibliotek. Et direkte søk i vår nettkatalog på for eksempel en person eller et gårdsnavn vil sjelden gi utfyllende resultat. Er man usikker på hvem som er aktuelle arkivskapere, kan man undersøke i for eksempel:

  • Håndbok for Riksarkivet
  • Håndbok for brukere av statsarkivene
  • Håndbøker for lokalhistorikere og slektsforskere
  • Statskalenderen
  • Historien om det norske regjeringsapparatet bind I-IV i Riksarkivarens skriftserie
  • Andre administrasjons- og forvaltningshistoriske oversikter

Søk i katalogene

Når du vet hvilken arkivskaper som er aktuell for deg, er det tid for å gå til de aktuelle arkivkatalogene og gjøre deg kjent med disse. En arkivkatalog inneholder fortegnelse over alle arkivstykkene i arkivet, og hvor de er plassert i våre magasiner. Den inneholder også en administrasjonshistorisk oversikt og en omtale av de forskjellige seriene. Katalogene er tilgjengelig på følgende steder:

  • Arkivportalen. Her finner du mange av Arkivverkets arkivkataloger i søkbar form
  • Fysiske kataloger. I de ulike arkivinstitusjoners veiledningsarealer er det oppstilt papirkataloger for de arkiv institusjonen oppbevarer

Bestille arkivsaker

Når du har funnet de arkivsakene du ønsker å undersøke, kan du bestille disse til bruk på lesesalen. Personalet i våre veiledningsskranker kan hjelpe deg med dette. Det er også mulig å bestille materiale til bruk på lesesalene via telefon og e-post. Du må da ha fullstendige arkivreferanser.

Bruk av arkivsaker

Arkivsakene er unike, og ofte i en skjør tilstand. Materialet skal derfor behandles med varsomhet og respekt, og det er strenge regler for bruken. Sett av godt med tid til arkivundersøkelsene.

Kan vi hjelpe deg?

Personalet i våre arkiver er alltid rede til å besvare dine spørsmål. Vi kan hjelpe deg med å finne relevant materiale, og å komme i gang med arbeidet. Vi kan kontaktes over skranken, eller via brev, e-post og telefon. Men vær oppmerksom på at vi i de fleste tilfeller ikke har mulighet til å gjøre selve arkivundersøkelsen for deg, den må du utføre selv på lesesalen. Vi må begrense oss til å finne enkeltopplysninger som ikke skrever særlig letearbeid. Les mer om henvendelser til Arkivverket her.