Innføring i slektsgransking

På våre hjemmesider finner du egne temasider om slektsgransking, der vi forteller litt om fremgangsmåten i slektsgransking, litt om de viktigste kildene, samt litt praktiske tips og råd.

Det arrangeres kurs i slektsgransking, og det er utgitt flere bøker om emnet. Vi har samlet noen lenker til aktuelle nettsteder som gir informasjon om slektsgransking.

Hvor er kildene?

De mest sentrale kildeseriene i slektsgranskingen er gjort tilgjengelig i søkbar form på internett. På Digitalarkivet finnes folketellinger, emigrantlister, kirkebøker og mye mer, enten i skannet eller transkribert form. Her kan man sitte hjemme og finne svært mye informasjon. Tjenesten er gratis.

En god del viktig kildemateriale er fremdeles tilgjengelig kun på våre lesesaler, enten på mikrofilm eller mikrokort, eller som originalt arkivmateriale. Men i løpet av de nærmeste årene vil flere og flere kilder bli skannet og finne veien til Digitalarkivet, bl.a. folketellingsmateriale og tinglysings- og skiftearkivene.

Vær oppmerksom på at arkiv som er aktuelle for slektsgranskere ofte inneholder personsensitive opplysninger. Arkivene har derfor sperrefrister fra 60 til 100 år, avhengig av opplysningenes art. Som student eller forsker kan du søke om adgang til taushetsbelagte opplysninger. Les mer om taushetsbelagte opplysninger, og betingelsene for å søke om innsyn.