Utstillingen 1814 – offisielt og i kulissene er en fortelling om både det opphøyde og det dagligdagse i det begivenhetsrike året 1814. Vi viser unike dokumenter og gjenstander, hvorav mange aldri har vært utstilt før.

Klikk på overskriftene til høyre eller på tallene nederst i teksten for å bla deg rundt i utstillingen. Denne nettutstillingen bygger på katalogen 1814 - offisielt og i kulissene.

Bilde av kongesegl fra 1814.

Protokoll med lover etc.: Riksarkivet, StatsrådssekretariatetRA/S-1001/D/Dd/Dda/L0001 Kunngjøring om kongevalget 19. mai 1814. Foto: Odd Amundsen.

Innledning

Kieltraktaten, der Norge ble avstått fra kongen av Danmark til kongen av Sverige, er det første dokumentet i utstillingen. Traktaten var fra første stund omstridt: beklaget i Danmark, bejublet i Sverige og forhatt i Norge.  Den var resultatet av internasjonale forhandlinger på toppnivå, hvor nordmennene ikke var representert.

Stattholderen i Norge, den danske prins Christian Frederik, fremstilte nyheten om Kieltraktaten i pressen på en måte som fremmet hans egne politiske mål, en gjenforening av Norge og Danmark på lenger sikt. Han ville reise nordmennene til protest og valg til riksforsamling. Valgene dokumenterer vi gjennom fullmakter representantene hadde med seg og overleverte til Christian Frederik på Eidsvoll.

Vi viser symbolet for den nye norske staten: et eget flagg med den norske løve. Protokoller fra regjeringskontorene er fysiske uttrykk for begynnelsen på den spede, nye sentraladministrasjonen i Norge. Christian Frederik satte det hele i gang med regjeringsinstruksen 2. mars 1814.

Fra riksforsamlingen på Eidsvoll har vi hentet sjeldenheter fra våre arkiver, blant annet det aller første utkastet til grunnlov, så å si kladden til Grunnloven. Den 15 mann store konstitusjonskomiteen gjorde den ferdig på under to uker mot slutten av april 1814. I dokumentet kan vi se hvordan Grunnloven ble til gjennom overstrykninger og kommentarer fra representantene. Både utkastet og samlingen av fullmakter til riksforsamlingen på Eidsvoll hører til Norges dokumentarv og er blant det ypperste som kan hentes ut av landets nasjonale arkiver.

Vi kommer tett på det praktiske arbeidet på Eidsvoll ved å vise både hele regnskapet for riksforsamlingen og representanten Even Thorsens reiseregning. Enkelte personer kan vi følge ekstra nøye: Vi viser noen av representantenes dagbøker ved siden av Christian Frederiks tre dagbøker for hele året. Her omtaler han et drikkehorn som han, i likhet med sine kongelige forfedre, har drukket av. Det stiller vi også ut her.

Utstillingen runder av med dokumenter om krigen sensommeren 1814. Vi viser uniformstegninger og de øverstkommanderendes manende meldinger til soldatene, men også de triste registreringene av døde soldater i den lokale kirkeboken.

Alle segl og alt seglutstyr Christian Frederik brukte til å bekrefte dokumenter med i Norge, først som stattholder, deretter regent og til slutt konge, er med i utstillingen. Det er en særlig sjelden skatt, som hittil aldri har vært vist samlet noe sted.

Den fysiske utstillingen står i Riksarkivbygningen fram til 15. november 2014. Kom gjerne på besøk! 
.