”Det er Norge i rødt, hvitt og blått,” synger vi på 17. mai. Men slik har det ikke alltid vært. Fra riksvåpenets løve via Dannebrog og sildesalat til flagget vi kjenner i dag – historien om det norske flagget er ikke helt enkel. I Riksarkivet har vi bilder og dokumenter som utgjør viktige biter av flaggets historie.

Det første vi kan kalle et norsk flagg, er avbildet på seglet til Ingebjørg Håkonsdatter i 1318. Hun var datter til den siste kongen av Sverre-ætten, Håkon 5., han som oppførte Akershus festning. I seglet er hun avbildet med et banner som inneholder løven med øks og krone. Fargene kjenner vi fra annet hold. De var som i dag: gull løve med sølvøks på rød bunn.

I unionstiden med Danmark hadde ikke Norge noe eget flagg. På 1600- og 1700-tallet ble det vanlig at skip i utenriksfart seilte under nasjonale flagg. Da brukte norske skip Dannebrog, det danske flagget som ble felles unionsflagg.

Dannebrog vaiet også over norske festninger. 

Ingebjørg Håkonsdatters segl fra 1318

Ingebjørg Håkonsdatters segl, gjengitt i Norske sigiller fra middelalderen. Kongelige og fyrstelige segl, plansje XIV. 6.
.