Pettersen, Gunnar I.  De økonomiske sidene ved proventinstitusjonen i Norge ca. 1280–1500. Ad Notam Gyldendal. Oslo 1992.

Pettersen, Gunnar I.  ”Gunvor Olavsdatter”. Norsk biografisk leksikon b. 3, s. 440. Kunnskapsforlaget. Oslo 2001.

Pettersen, Gunnar I.  ”Pensjonsordninger i Norge i middelalderen.” Collegium Medievale vol. 20, s. 29–98. Novus. Oslo 2007.

Lange, Chr. C. A. og Unger, Carl R . Diplomatarium Norvegicum b. II nr. 115. Mallings Forlagshandel. Christiania 1851

Brev frå 1319 om utskifting av jordeigedom mellom biskop Håkon og domkapitlet i Stavanger. Einaste eksemplar i Riksarkivet av kirograf der begge halvdelane er bevart.

Brev frå 1319 om utskifting av jordeigedom mellom biskop Håkon og domkapitlet i Stavanger. Einaste eksemplar i Riksarkivet av kirograf der begge halvdelane er bevart. RA. NRA AM fasc. 31 nr. 17 og 18.