Det kunne være mange årsaker til fravær fra skolen, eller forsømmelser som det ble kalt. Langvarig og smittsom sykdom eller at barna måtte arbeide for å hjelpe til økonomisk var vanlige årsaker til at barna ikke dukket opp på skolen.

Enkelte ganger ble årsaken til fraværet beskrevet detaljert, som i brevet fra lærer Ødegård til Lunder skolekommisjon. Birte Ellingsdatter Dalen Haugedalseie, 10 5/6 år gammel, hadde i løpet av første halvår i 1871 vært på skolen i 7 dager og forsømt 23 dager. Det ble opplyst at hun bodde avsides til i skogen og hadde en ”lang og slem Vei”. I tillegg hadde hun til dels mangel på klær. Anette Torstensdatter Stensrud, 9 1/6 år gammel, hadde vært 10 dager på skolen og forsømt 25 dager. Det ble oppgitt at hun ”forsømte aldeles den koldeste Aarstid i Januar og Februar” fordi hun var ”kleint klæd” og hadde lang vei. Moren, piken Kristi Andersdatter Bækken var fattig. Læreren mente derfor at en advarsel ville hjelpe og at mulkt neppe burde anvendes.

Folkeskolelæreren rapporterte jevnlig til sognepresten, både om undervisning og skolehverdagen generelt. Sognepresten var fram til 1889 leder av skolekommisjonen i sitt sogn. Derfor finner vi slike lister i prestearkivene.

Brev fra lærer Ødegård til Lunder skolekommisjon med beskrivelse av fraværsårsaker. Side 2.

Kilde: Norderhov sokneprestkontor: Saksarkiv – Dokumenter, nr. 9, Kirkens ordning og organisasjon, skole 1825-1875. Klikk på bildene for å lese..