13. august 1905 forlater de Gjøahavn. Etter en vanskelig seilas gjennom Simpson Strait når de King’s Point ved Alaskas kyst.

Her venter nok en overvintring for Amundsen og hans besetning. I mars 1906 blir Gustav Wiik alvorlig syk. Han dør samme måned og bisettes i det magnetiske observatoriumet.
I juli 1906 forlater de Kings Point. Etter å ha passert Point Barrow, som er Alaskas nordligste punkt, stevnet de under hedersrop inn til gullgraverbyen Nome 31. august.

Månedens dokument er et brev som er sendt til den norske legasjonen/ ambassaden i København. Brevet er stilet til legasjonen/ambassaden i København ved ”Det Kongelige norske gesandtskab.” Gesandtskap er et tysk begrep, altså en stats representant i en annen stat for å ivareta hjemlandets politiske og økonomiske interesser. Gesandtskapene var underlagt Utenriksdepartementet – Gesandtskapskontoret. 

Gjøas rute igjennom Nordvestpassasjen. Fotograf: Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.

Gjøas rute igjennom Nordvestpassasjen. Fotograf: Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum..