- S-1719: Utenriksstasjonene, Legasjonen/ Ambassaden i København, serie Dc, l.nr. 0013, mappe; Gjøa-expeditionen 1906-1907.

- Roland Huntford: Roald Amundsens oppdagelsesreiser i bilder. Oslo 1988.

- Tor Bomann-Larsen: Roald Amundsen. En biografi. Oslo 1995.

- Wikipedia.