Den 16. juni 1903 stevnet Gjøa ut Oslofjorden. Ombord var Roald Amundsen og hans besetning.

Disse var Peder Ristvedt, Anton Lund, Helmer Hanssen, Gustav Juel Wiik, Adolf Henrik Lindstrøm og dansken Godfred Hansen. Den siste var marineoffiser og nestkommanderende ombord. Da båten var vel framme i Nome nesten tre år senere, sendte han et telegram til det danske Marineministeriet.
Ekspedisjonens vitenskapelige formål var å lokalisere den magnetiske nordpol, men for Amundsen var utvilsomt fokuset rettet mot den bragd det ville være å forsere Nordvestpassasjen. Det hadde ingen av hans forgjengere greid. En ekspedisjon som ble ledet av Sir John Franklin på 1840-tallet endte med tragedie i Victoria Strait, da skipene ble ødelagt av skruis, og alle ombord omkom.

Etter grunnstøtinger, dårlig vær og brann i maskinrommet, ankret Gjøa opp i en liten bukt på King William Land i september 1903. Sitt nesten toårige hovedkvarter kalte de Gjøahavn. Herfra drev de vitenskapelige undersøkelser. Gustav Wiik ledet an i disse, samt i letingen etter den magnetiske nordpol. Amundsen var mer interessert i å studere inuittenes levesett.

Gjøa, et seilskip bygget i 1872. Fotograf: Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.

Gjøa, et seilskip bygget i 1872. Fotograf: Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.