Motstandsmennene i Bjørn West.

Fra 17. mai i Bergen 1945. Motstandssoldater under Bjørn West. Kilde: Statsarkivet i Bergen

Det ble organisert etterretningsnettverk i Norge umiddelbart etter at den militære motstanden i Norge ble oppgitt. Mot slutten av 1940 var det på plass en landsdekkende organisasjon. I mars 1945 ble det laget en oversikt over Milorg i Norge. Under frigjøringsprosessen hadde Milorg en styrke på ca. 55 000 soldater.

Tyskerne måtte være forberedt på at det ville komme en alliert invasjon på kysten av Vestlandet, og her finner vi en oversikt over noen av dokumentene knyttet til det tyske kyst- og marinevernet. Som ledd i sitt forsvar la de også ut et stort antall miner. Tyskerne laget kart over disse minefeltene. I og rundt Bergen var det lagt ut rundt 145 000 miner. Sommeren 1945 ble minene fjernet. Det er bevart et stort antall kart og beskrivelser fra denne ryddeprosessen på Vestlandet.


Kildelenker:.