I en liten konvolutt i en eske med innkomne brev fra Akershus vegkontor 1914 oppbevares det en liten hemmelighet.

Konvolutten inneholdt de tre dokumentene i lommeformat som vises her. Dokumenter i A4-størrelse er fotografert ned omtrent til A6-nivå. De beskriver opplæring i gatekamp og forsvar av en bygning.

Statsarkivet i Oslo forhørte seg med Hjemmefrontmuseet, og fikk vite at dette var instruksjonsmateriale sendt over fra Sverige til motstandsgruppen Milorg høsten 1944. Teksten forteller hva man bør gjøre i en tenkt situasjon, i gatekamp mellom hjemmestyrker og okkupasjonsmakten.

Arkivmateriale kan være et godt gjemmested for hemmelige dokumenter. Har en ansatt i Akershus vegkontor plassert materialet i arkivesken?

Arkivet etter Akershus vegkontor ble avlevert Statsarkivet i Oslo i 1997.

 

.