Bilder av et sverd, to økser og et svijern

Bildetekst: Skarpretterutstyr, økser, sverd. Fotograf Rune Aakvik , Oslo MuseumLædel var skarpretter ved den militære etat i Norge fra 1733, og i henhold til reskript av 1737 ble han ansatt av Kristiania magistrat til å utføre sivil skarperettertjeneste i byen og dens distrikter.

Skiftet ble startet 14. mars 1749 på foranstaltning av generalauditør von der Schulenburg. De nærmeste arvingene var enken Sophia Margaretha Mühlhausen og de tre barna Frantz Gotschalch, 20 år, August Anton, 18 år, Johan Wilhelm, 16 år, og Elisabeth Dorthe, omtrent 11 år gammel.

En utskrift av skifteforretningen finnes i Personaliasamlingen i Riksarkivet. I skiftet er det registrert kobber, messing, glass- og stentøy, møbler i stuen, sengetøy og linnet. Men boet inneholdt også ”Executions-Redskab”: et sverd og to økser..