Rd = Riksdaler
& = ort
s = skilling

Avskrift av side to i inventarlisten:

Kaaber

1 Fyr-Fad med 2de Ringe - 2ort 16s

1 lidet dito med Skaft - - 12s

1 Trakt - - 12s

1 liden Kaaber-Pande med Laag - 2& 16s

1 liden gammel dito - 1& -

Messing og Malm

1 par Messing-Stager - 2& -

1 par dito - 1& 12s

1 liden Spand med Laag - - 12s

1 liden Messing-Kiedel - 1& -

1 Rive-Jern og 1 Bord-Ring - - 12s

Blik, Glass og Steen-Tøy

2de Blik-Dekseler - - 16s

2de stoere blaae- og hvide Steen-Tallerkener - 1& -

2 mindre dito - - 16s

½ Danz. Tallerkener - 1& -

3de Studs-Glass - - 20s

2de mindre dito - - 8s

2de firkandtede Flasker - - 16s

Avskrift av side seks i inventarlisten:

Senge-Klæder

1 blaae-ranned Under-Dyne 2Rd - -

1 dito 2Rd - -

1 Over-Dyne 1Rd 2% -

2de Hoved-Laug 1Rd - -

2de smaae Hoved-Puder - 2& 16

1 Under-Dyne 1Rd - -

1 rød-ranned Over-Dyne - 3Rd -

1 blaae-ranned dito - 3Rd -

1 Under-Dyne med Strie-Vaar - 2& 16s

1 Bænke-Dyne - 1& -

Linned

2de Cartuuns-Gardiner uden Kapper - 3& 8s

2 par Strie-Lagen 1Rd - -

2de Dreyels-Duge - 3& -

Af den Afdødes Gang- og Lin-Klæder sagde

Enken, at intet var forhaanden, undtagen hvad enten

allerede er omgiort til hendes Børn at klæde, eller

og fremdeeles dertil kand blive at emploiere

og anvende -

Avskrift av side syv i inventarlisten:

Executions-Redskab

1 Sverd 2Rd - -

2de Øxer - 2& 16s.