Nedenfor finner du hele inventarlisten fra skiftet. Arkivreferanse: Riksarkivet, Personaliasamlingen, G, Personalia, pakke L0084.a.

Side en i inventarlisten

På inventarlistens første side finner vi en oversikt over husholdets gjenstander i tinn.

Side to i inventarlisten

Liste over boets gjenstander i kobber, messing, glass og stentøy.

Side tre i inventarlisten

Jerntøy og diverse innbo i stuen.

Side fire i inventarlisten

Skap og annet innbo i tre.

Side fem i inventarlisten

Diverse nede i kjelleren.

Side seks i inventarlisten

Sengetøy og lintøy.

Side syv i inventarlisten

Liste over eksekusjonsredskaper. Skarpretterens arbeidsredskaper ved henrettelser..