Fra reskriptet av 1737 om lønnen til Skarpretter Lædel

Fra reskriptet av 1737 om lønnen til Skarpretter Lædel. Kongelige Rescripter, Resolusioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, ved Laurids Fogtman, Riksarkivets bibliotek.August Anton Lædel var født i Danmark og opprinnelig skarpretter på Bornholm. En skarpretter, også kalt mestermann, var en person som fullbyrdet dødsdommer med øks og sverd som arbeidsredskap.

Lædel kom til Norge i 1733 og ble ansatt som militær skarpretter for hele landet. Da han også overtok de sivile eksekusjonene fikk han i tillegg en fast gasje på 58 riksdaler fra Kristiania by og 42 riksdaler fra de andre byene på Østlandet. Dette ga ham en grunnlønn på i alt 200 riksdaler årlig pluss betaling for hver eksekusjon, fri skyss og diett.

August Anton Lædel døde 13. februar 1749, 48 år gammel.

Sønnen Franz Gotschalck overtok da stillingen som skarpretter. Hans sønn August Anton Lædel (1757-1837) fikk borgerbrev som snekkermester i Christiania i 1786. Men etter farens død i 1799, ble han beskikket som skarpretter for Akershus stift, i tillegg til at han ble militær skarpretter. I 1801-tellingen for Christiania er han ført inn som snekkermester og skarpretter.

Da August Anton Lædel døde i 1837, hadde sønnen, Guttorm Anton Lædel, allerede overtatt arbeidet som skarpretter. Guttorm Lædel døde i 1846, som den fjerde og siste Lædel med samme yrke.

Brev fra Skarpretter August Lædel  fra 1838 med oversikt over hans årlige inntekter til byfogd Niels Andreas Thrap i Christiania.

Brev fra Skarpretter August Lædel fra 1838 med oversikt over hans årlige inntekter til byfogd Niels Andreas Thrap i Christiania. Justisdepartementet, Politikontoret P, Db 298..